Τοπικά

Eρωτηματολόγιο για το σχέδιο αποβλήτων στο Δήμο Αλμυρού

apoblhta

Η Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλμυρού, στα πλαίσια εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, πραγματοποιεί μία έρευνα μέσα από την οποία αποσκοπεί να προσεγγίσει την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας  για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσδοκίες για το μέλλον με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο καλούνται όλοι οι πολίτες να απαντήσουν, ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι με τον τρόπο τους σε μια ουσιαστική βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου. Το ερωτηματολόγιο απαντάται ανώνυμα και παρακαλούμε για την προσεκτική και υπεύθυνη συμπλήρωσή του. Επίσης παρακαλούμε να αφήνετε κενά τα πεδία, στα οποία δεν επιθυμείτε να απαντήσετε.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί κανείς να το βρει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.almyros-city.gr ή σε έντυπη μορφή στο γραφείο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο Αλμυρού από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00-15:00. Παρακαλούμε τα ερωτηματολόγια να έχουν συμπληρωθεί και επιστραφεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2015.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το