Τοπικά

Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοκκίνα του Δήμου Ρήγα Φεραίου

aeriopoiisi_4

Στην τελική ευθεία μπαίνει στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, η επένδυση για εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 964 kW, με καύσιμο γεωργικά υπολείμματα βιομάζας ποσότητας 8.469,5 tn/έτος, προερχόμενες από καλλιέργειες καπνού, σίτου, καλαμποκιού και αγριαγκινάρας.

Πιο συγκεκριμένα, η καύσιμη ύλη θα αποτελείτε από τις εξής ποσότητες: 40 % υπολείμματα σιτηρών, 30% υπολείμματα βαμβακιού, 15 % υπολείμματα καλαμποκιού και 15% από καλλιέργεια αγριαγκινάρας.

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή ρύπων που συνδέονται με την καύση όπως αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ), οξείδια του αζώτου (ΝΟχ), οξείδια του θείου (SO2) και μονοξειδίου το άνθρακα (CO). Με βάση το ισοζύγιο μάζας καυσίμου και άκαυστης τέφρας τα εξερχόμενα καυσαέρια (θερμοκρασίας 150°C) εκτιμώνται σε 2,06 Nm3 /s. Σύμφωνα με στοιχεία του IPPC BREF για τις μονάδες καύσης βιομάζας τυπικές συγκεντρώσεις αερίων ρύπων στα καυσαέρια καυστήρα βιομάζας με εσχάρα είναι: 75 mg/Νm 3 για το CO, 400 mg/Νm 3 για το ΝΟχ, 300 mg/Νm 3 για το SΟ2 και 50 mg/Νm 3 για τα ΡΜ Δεν αναμένονται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων δεδομένου ότι το κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα ατμού είναι κλειστά κυκλώματα.

Η μελέτη κατατέθηκε και αναμένει έγκριση για να προχωρήσει το έργο.

Το έργο θα αποτελείται από μονάδα καυστήρα – ηλεκτρογεννήτρια σε ιδιωτικό μισθωμένο γήπεδο συνολικής έκτασης 8,188 στρεμμάτων στην Κοκκίνα.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 6 μήνες. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες θα είναι 8,328 GWh ετησίως. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των 2.120.000,00€.

Η θέση του έργου χαρακτηρίζεται από εγκαταλελειμμένες και μη αγροτικές καλλιέργειες, ομαλό ανάγλυφο, υψόμετρο 220 m, χωρίς γεωμορφολογικές εξάρσεις (λόφους, βουνά) και από αραιοκατοικημένους οικισμούς (πλησιέστερος ο οικισμός Αερινό σε απόσταση 1,85 χλμ. από το όριο σχεδίου πόλεως του οικισμού με πληθυσμό 423 κατοίκους).

Τι θα καίγεται, τι θα αναδύεται

Πιο συγκεκριμένα, η καύσιμη ύλη θα αποτελείτε από τις εξής ποσότητες:

40 % θρυμματισμένα υπολείμματα ξύλου

Τα wood – chips φτιάχνονται από τα απόβλητα ξύλα των δασών. Τα δέντρα πρέπει να επεξεργαστούν για να χρησιμοποιηθούν για εμπορική ξυλεία (δοκάρια, σανίδες, υλικά επιπλοποιίας). Τα wood – chips λοιπόν ένα φυσικό απόβλητο των δασοκομικών επιχειρήσεων. Τα απόβλητα ξύλα (μικρά κλαδιά, γλοιός, άχρηστα μέρη) κόβονται σε μηχανικούς κοπτήρες. Η μεταφορά τους γίνεται οδικός με τη χρήση φορτηγών οπότε χρειάζονται σκεπαστές αποθήκες αποθήκευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε καυστήρα.

20 % υπολείμματα σιτηρών

Τα άχυρα σιτηρών χρησιμοποιούνται εκτενώς στην βιομάζα. Είναι το κατάλοιπο από το στέλεχος και τα φύλλα σιτηρών μετά το αλώνισμα και τον αποχωρισμό του καρπού. Ανήκουν στην κατηγορία των υπολειμμάτων των αγροτικών φυτειών. Η χρήση τους ως βιομάζα γίνεται σε μέσω ιδιαίτερων και εξειδικευμένων τεχνικών εγκαταστάσεων. Οι ποσότητες που διατίθενται είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγή των σιτηρών.

20% υπολείμματα βαμβακιού

Στη χώρα μας καλλιεργούνται 4000000 στρέμματα με βαμβάκι και παράγονται 1200000 τόνοι σύσπορο βαμβάκι. Από την εκκόκκιση του σύσπορου βάμβακος παράγονται 120000 τόνοι απορρίμματα στα εκκοκκιστήρια ήτοι 42000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. Το βάρος της βιομάζας που παραμένει στα χωράφια μετά την συλλογή του βαμβακιού (στελέχη βαμβακιού) είναι 350 kg ανά στρέμμα με θερμογόνο ισχύ 3400 kcal/kg. Η ολική βιομάζα από τα στελέχη του βαμβακιού είναι 1400000 τόνοι δηλαδή 408000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου

10% υπολείμματα καλαμποκιού

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος είναι ένα από τα πιο ισχυρά καύσιμα που υπάρχουν στη φύση: μπορεί να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί εύκολα. Οι κόκκοι του Αραβοσίτου εξασφαλίζουν καθαρή και ουδέτερη καύση, καλύτερη από τα ορυκτά καύσιμα (όπως το πετρέλαιο, ντίζελ, μαζούτ και τον άνθρακα) . Ο αραβόσιτος, προϊόν β’ ποιότητας, από πλευράς βρώσιμης χρήσης, είναι απολύτως οικολογικός & μια από τις καλύτερες Στην Ελλάδα καλλιεργούνται 2000000 στρέμματα με καλαμπόκι κάθε χρόνο και η βιομάζα που παράγεται είναι 1200 έως 1500 kg ανά στρέμμα. Συνολικά παράγονται 2400000 τόνοι ξηρής βιομάζας (καταστρέφεται από τους αγρότες με καύση) δηλαδή 800000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου.

10% από καλλιέργεια αγριαγκινάρας

Η αγριαγκινάρα είναι ένα σημαντικό φυτό κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση, το οποίο προσαρμόζεται θαυμάσια στις ελληνικές συνθήκες. Είναι φυτό πολυετές, με υψηλές αποδόσεις της τάξεως των 2,5-3 τόνων/στρέμμα. Η παραγόμενη από την αγριαγκινάρα βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μονάδες εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος.

Μεταφορά – αποθήκευση

Η μεταφορά τους στον χώρο αποθήκευσης θα γίνεται με φορτηγά οχήματα, μία φορά το μήνα από κεντρική αποθήκη που θα βρίσκεται στον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η αποθήκευση θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σε κατάλληλη αποθήκη και σε άμεση σύνδεση με την μονάδα παραγωγής, όπου μέσω αυτόματου κυλιόμενου διαδρόμου μεταφοράς θα τροφοδοτείται απευθείας ο καυστήρας. Η πρώτη ύλη θα είναι θρυμματισμένη ήδη όταν θα καταφθάνει στον χώρο αποθήκευσης του εργοστασίου σε μικρά κομμάτια που μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στους αποθηκευτικούς χώρους, από όπου μεταφέρονται αυτόματα για την καύση τους σε σύγχρονους καυστήρες (π.χ. ενεργοποίηση με χρήση κινητού τηλεφώνου) με την επιθυμητή ροή. Ο θρυμματισμός γίνεται στην κεντρική αποθήκη. Η βιομάζα θα έχει υγρασία περί το 8 – 10 % και θερμική αξία με μέσω όρο περί τα 4,697 KWh/kg.

Λάδι από… ηλιόσπορο

Εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου σκοπεύει να προχωρήσει στην επεξεργασία ηλιόσπορου, με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα ζητά περιβαλλοντική αδειοδότηση των τροποποιήσεων στο υφιστάμενο βαμβακοσπορελαιουργείο για την εναλλακτική επεξεργασία ηλιόσπορου. Οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες για την επιβίωσή της λόγω της έλλειψης ικανής ποσότητας εξουδετερωμένα βρωσίμων ελαίων και λόγο της εγχώριας παραγωγής μεγάλης ποσότητας ηλιόσπορου. Θα παράγει ηλιάλευρο και ακατέργαστο ηλιέλαιο. Η επεξεργασία του ηλιόσπορου ονομάζεται ελαιοποίηση και αφορά την ανάκτηση του ηλιέλαιο από τον ηλιόσπορο.

Η μελέτη τροποποίησης αφορά στην εγκατάσταση συμπληρωματικού τμήματος παραλαβής ηλιόσπορου, στην εγκατάσταση πρόσθετων μηχανημάτων στο υφιστάμενο τμήμα επεξεργασίας βαμβακόσπορου, στην εγκατάσταση συμπληρωματικού τμήματος εκχύλισης ηλιόπιτας και στην εγκατάσταση όλων των αναγκαίων βοηθητικών μηχανημάτων για την εναλλακτική επεξεργασία ηλιόσπορου.

Η εταιρεία θα προχωρήσει και σε επενδύσεις μηχανημάτων.

Η δυναμικότητα της ραφινερίας ανέρχεται σε 120 tn/d (24-ωρο) σε ακατέργαστο βαμβακέλαιο ή ηλιέλαιο (ονομαστική ωριαία δυναμικότητα 5 tn/h).

Από την παραγωγική διαδικασία του σπορελαιουργείου προκύπτει ως υποπροϊόν βαμβακόπιτα, η οποία πωλείται σε κτηνοτρόφους. Επίσης από την παραγωγική διαδικασία της ραφινερίας προκύπτει ως παραπροϊόν σαπωνόπαστα, η οποία μπορεί να διατεθεί σε εργοστάσια παραγωγής κεριών ή εναλλακτικά να επεξεργαστεί σε τμήμα σαπωνοδιάσπασης της ραφινερίας, προς παραγωγή ολεϊνών. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εναλλακτικό καύσιμο, είτε ως βοηθητική ύλη στη βιομηχανία φαρμάκων ή κατασκευής φωτογραφικών φιλμ ή χρωμάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το