Τοπικά

Εργολαβία για καθαρισμό παραλιών σε Παπά Νερό, Αγίους Σαράντα, Χορευτό και Άγιο Ιωάννη

Υπογράφηκε από τον δήμαρχο Ζαγοράς- Μουρεσίου η απόφαση για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των παραλιών, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 8.000 ευρώ. Οι εργασίες καθαρισµού αφορούν στις ακτές Παπά Νερό (18στρ.), Αγ. Σαράντα (14στρ.), Χορευτό (62στρ.) και Αγ. Ιωάννης (11στρ.).
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση οι εργασίες θα γίνουν σε τρία στάδια µε τη χρήση µηχανικών µέσων. Πρώτα θα γίνει η αναµόχλευση της άµµου µε απώτερο σκοπό την εµφάνιση των θαµµένων απορριµµάτων – φερτών υλών και σκουπιδιών. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην εκρίζωση ζιζανίων. Το τρίτο στάδιο είναι το κοσκίνισµα της άµµου και συγκοµιδή των προς αποµάκρυνση υλών. Με το πέρας του κοσκινίσµατος ακολουθεί η διάστρωση των παραλιών.
Ο καθαρισµός των παραλιών θα γίνει µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού και κοσκινίσµατος της άµµου, σε βάθος µέχρι δεκαπέντε εκατοστών σε όλο το µήκος και πλάτος των προσβάσιµων παραλιών του ∆ήµου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισµός από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα) καθώς και από τα απορρίµµατα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, µεταλλικά αντικείµενα, γυαλιά).

Τα απορρίµµατα τα οποία θα αποµακρύνονται από τις ακτές στον ειδικό κάδο που θα διαθέτει το µηχάνηµα καθώς και οι µεγάλες πέτρες τα φύκια κ.α. θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα σηµεία όπου από εκεί θα είναι δυνατή η φόρτωση τους σε φορτηγά αυτοκίνητα του αναδόχου τα οποία στη συνέχεια θα µεταφέρονται και απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται.
Ο καθαρισµός θα γίνει σε διάφορες περιόδους που θα καθορισθούν από την αναθέτουσα αρχή, ώστε οι παραλίες να είναι καθαρές σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο διάστηµα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για την εργασία καθαρισµού των προσβάσιµων ακτών του ∆ήµου µε ειδικό µηχάνηµα, το οποίο θα διαθέτει σύστηµα συλλογής και εκφόρτωσης απορριµµάτων και ξένων αντικειµένων και για αυτό τον σκοπό θα διαθέτει ανατρεπόµενο κάδο συλλογής απορριµµάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 5 κυβικών µέτρων ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκφόρτωσης και ταυτόχρονα ο χρόνος καθαρισµού για την αποφυγή οχλήσεων των παραθεριστών.
Το µηχάνηµα θα έχει δυναµικότητα καθαρισµού 30 στρεµµάτων ωριαίος ούτως ώστε να γίνεται γρήγορα ο καθαρισµός και να υπάρχει η µικρότερη δυνατή όχληση των λουοµένων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το