Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ: Έργο ελαχιστοποίησης διαρροών με απευθείας ανάθεση η τεχνική υποστήριξη του φακέλου

Δίκτυο ύδρευσης

Στην κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 για το έργο «Εκσυγχρονισμός, Ζωνοποίηση, Αυτοματοποίηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την ελαχιστοποίηση των διαρροών και την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου νερού», συνολικού προϋπολογισμού 13.400.000, θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ. Σχετική απόφαση θα λάβει στη σημερινή του (12.30 μ.μ.) το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Για το ίδιο θέμα θα τεθεί προς έγκριση και η απευθείας ανάθεση έναντι ποσού 14.200 ευρώ της παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και υποβοήθηση τεκμηρίωσης του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του έργου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση για το θέμα της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης «κρίνεται αναγκαία η υποβοήθηση της Υπηρεσίας από εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο με εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες δικτύων. Η διαδικασία αφορά σε επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνον από το υφιστάμενο προσωπικό αυτής και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και ειδικό λογισμικό.
Το αντικείμενο της Σύμβασης, αφορά σε υποβοήθηση της Υπηρεσίας για:
-Τη συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην ενότητα Ν. Ιωνίας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Παπαρήγα, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά, Παρασκευοπούλου και Καραμπατζάκη και την υδραυλική επίλυση αυτού για το διαχωρισμό σε ζώνες ελέγχου διαρροών του δικτύου (DMA’s).
-Τη σύνταξη Τευχών Τεχνικής Έκθεσης, Προμετρήσεων, Παραδοχών και Υδραυλικών Υπολογισμών, Τεχνικών Προδιαγραφών εργασιών, συσκευών ρύθμισης, αυτοματοποίησης και βασικών ή ειδικών εξαρτημάτων για το σύνολο του έργου.
-Τη σύνταξη Σχεδίων Γενικής Διάταξης του προτεινόμενου έργου και Πινακίδων βασικών προτάσεων (οριζοντιογραφίες υδραυλικών και κατασκευαστικών σχεδίων, κατά μήκος τομές τροφοδοτικών αγωγών, τυπικές διατομές, τυπικά τεχνικά έργα, διάταξη αυτοματοποίησης) για το σύνολο του έργου.
-Την τεκμηρίωση του Φακέλου του Έργου (σκοπιμότητα, τεύχος εκτίμηση διαρροών και ποιότητας ύδατος, Εγχειρίδιο Διαδικασιών Έργων κ.ά.) και τις τυχόν τροποποιήσεις απαιτηθούν κατά την αξιολόγηση της Πρότασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το