Τοπικά

Έργο εκσυγχρονισμού του αντλιοστασίου στην πλαζ Αλυκών ύψους 197.000 ευρώ

ΔΕΥΑΜΒ-ΝΕΟ

Σε εκσυγχρονισμό του αντλιοστασίου ακαθάρτων στην πλαζ Αλυκών θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ, με την υλοποίηση σχετικού έργου συνολικού προϋπολογισμού 197.000 ευρώ. Στη σημερινή (1.30 μ.μ.) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης θα τεθεί προς έγκριση η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης και η διάθεση πίστωσης, ενώ θα γίνει και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος με το προτεινόμενο έργο αντιμετωπίζεται ο εκσυγχρονισμός του αντλιοστασίου ακαθάρτων Α4 στην πλαζ Αλυκών, εκσυγχρονίζονται τα έργα εισόδου του αντλιοστασίου Α4 και των αντλιοστασίων Α1 και Α2, η αποκατάσταση της λειτουργίας του ΑΣ όμβριων Ο1, και οι απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμός για τη λειτουργία του ΑΣ Όμβριων Ο2. Το προτεινόμενο έργο διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Το αντλιοστάσιο Α4 βρίσκεται στις Αλυκές, σε επαφή με την παραλιακή οδό, έμπροσθεν της πλαζ ΕΟΤ. Το έργο αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των μηχανολογικών μερών του αντλιοστασίου, ήτοι των σωληνώσεων, δικλείδων, δικλείδων αντεπιστροφής, οδηγών ράβδων των αντλιών και συστημάτων έδρασης, αντλιών, σχάρας εισόδου και καλυμμάτων των φρεατίων. Το αντλιοστάσιο όμβριων Ο1 βρίσκεται στο Πεδίο Άρεως.

Το αντλιοστάσιο όμβριων Ο2 βρίσκεται, όπως και το Ο1, στο Πεδίον του Άρεως και οι εργασίες αφορούν στην πλήρη κατασκευή του εξοπλισμού του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το