Τοπικά

Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης του δικτύου άρδευσης στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σε εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης του δικτύου άρδευσης (δεξαµενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων), µε σκοπό την αποµάκρυνση χωµάτινων όγκων και φερτών υλών, λόγω κατολισθήσεων από θεομηνίες, θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου. Η συνολικά δαπάνη, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, θα ανέλθει στα 1.834 ευρώ.
Βάσει της συνταχθείσας τεχνικής έκθεσης ο καθαρισμός-συντήρηση των αρδευτικών αυλάκων στην Τ.Κ. Πουρίου και συγκεκριμένα στις θέσεις «Αγ. Μαρίνα», «Μελίστρες» και «Βλαχοχώραφα», πραγματοποιείται μετά από τη χειμερινή περίοδο και τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις χωμάτινων όγκων και σε συνδυασμό µε την πυκνή βλάστηση δημιουργούν συνθήκες, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την προσβασιμότητα στην περιοχή διέλευσης των αυλάκων, µε αποτέλεσμα να µην μπορούν να αντιμετωπιστούν μελλοντικές ζημιές σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση και αφορούν: Κοπή της αυτοφυούς βλάστησης (χόρτα, βάτα, θάμνοι, δέντρα) µε χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων (χορτοκοπτικό, θαμνοκοπτικό, αλυσοπρίονο, ψαλίδι κ.ά.), οριζοντιογραφικά σε μέσο πλάτος ένα μέτρο δεξιά και αριστερά του καναλιού και υψομετρικά όσο απαιτείται προκειμένου να καθαριστεί πλήρως η περιοχή εκατέρωθεν των αρδευτικών αυλάκων και να καθίσταται εφικτή και χωρίς προβλήματα η πρόσβαση σε όλο το μήκος τους.

Να αναφερθεί ότι η προαναφερόμενη δαπάνη έχει εγκριθεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα καλυφτεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το