Τοπικά

Εργασίες καθαρισμού σε επτά δημοτικές τάφρους ενόψει χειμερινής περιόδου

Τις τάφρους θα καθαρίσει ο Δήμος Βόλου για την καλύτερη παροχέτευση των νερών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τη μελέτη και κατάρτισε τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 21.576 ευρώ με ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των κοιτών στις τάφρους από αυτοφυή βλάστηση (καλαµιές κλπ), φερτά υλικά, απορρίµµατα κλπ χαλαρά υλικά µε χρήση χειρωνακτικών εργασιών και χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινούμενων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρών ή παρουσία υδάτων, τη φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου µε χειρωνακτικά ή µηχανικά µέσα και τη µεταφορά τους προς οριστική απόθεση στο ΧΥΤΑ Βόλου, καθώς και σε χώρους εταιρειών εναλλακτικής διαχείρισης εάν πρόκειται για υπολείµµατα οικοδοµικών εργασιών σε οποιαδήποτε απόσταση. Τα ρέµατα είναι ποικίλου πλάτους αναλόγως της οριοθέτησής τους ή µη. Οι εργασίες περιλαµβάνουν τον καθαρισµό µε μηχανικά και χειρωνακτικά µέσα.

Ο καθαρισµός θα ξεκινάει από την αρχή της δηµιουργίας της Τάφρου και θα τελειώνει στο τέλος της.
Οι προτεινόµενες εργασίες θα εκτελεστούν στις παρακάτω ∆ηµοτικές Τάφρους το µήκος των οποίων είναι περίπου οκτώ χιλιόµετρα:
Τάφροι Αγίας Αικατερίνης, Αγίας Παρασκευής, Λυδίας, Σαρακηνού, 25ης Μαρτίου – Ηρακλέους, Άλλης Μεριάς – Ηρακλέους, Ηρακλέους – Απόλλωνος.
Ο καθαρισµός στις παραπάνω τάφρους από απορρίµµατα, µπάζα, βλάστηση κ.λπ., θα γίνει µε σκοπό την αποκατάσταση της αρχικής διατοµής τους µε µηκοτοµική προσαρµογή της κοίτης τους. Η πρόσβαση των µηχανηµάτων καθαρισµού θα γίνει από προσωρινές ράµπες εισόδου – εξόδου των µηχανηµάτων, οι οποίες θα καθαιρεθούν µε το πέρας του έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το