Τοπικά

Έργα προϋπολογισμού 268.700 ευρώ για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο Παναγιώτικο

Ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Σύστηματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων ευστάθειας αγωγών διανομής και υπερχείλισης του φράγματος Παναγιώτικο» θα προκηρύξει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Σχετική ομόφωνη απόφαση για την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, ενώ να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 268.700 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας της χωμάτινης οδού από το φράγμα Παναγιώτικο έως την Κορώπη. Ταυτόχρονα σε όσα σημεία, λόγω επιφανειακής διάβρωσης, ισχυρών κλίσεων ερυθράς οδού και έντονων καιρικών φαινομένων, έχουν αποκαλυφθεί οι αγωγοί λαμβάνονται και προτείνονται ειδικά έργα εγκιβωτισμού και προστασίας των αγωγών. Κάτω από το οδόστρωμα της συγκεκριμένης οδού διέρχονται οι αγωγοί τροφοδοσίας των οικισμών Καλά Νερά, Κορώπη, Άφησσος, Λεφόκαστρο, Κάλαμος, Χόρτο, Μηλίνα και Τρίκερι και ο αγωγός άρδευσης. Η οδός χαράχθηκε, διανοίχθηκε και κατασκευάσθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της για τις ανάγκες του αγωγού Παναγιώτικο – Κορώπη. Η οδός ξεκινάει από τα έργα κεφαλής του φράγματος Παναγιώτικο και οδεύει κατά μήκος του δυτικού πρανούς του κοιλαδορέματος «Πλατανόρεμα». Ο αγωγός ύδρευσης είναι διατομής Φ450 PH/160atm, ενώ ο αγωγός άρδευσης είναι Φ400.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Να αναφερθεί ότι κατά καιρούς και κυρίως τη χειμερινή περίοδο με τις πολλές βροχοπτώσεις, έχουν εκφραστεί φόβοι για σπάσιμο του φράγματος λόγω και της ρωγμής που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με τους αγωγούς, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν βγει στην επιφάνεια.

Συγκρότηση επιτροπής
Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου έλαβε ομόφωνη απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο. Τακτικά μέλη ορίστηκαν οι Αργυρούλα Τσιώνα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Ηλίας Παχής, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντώνιος Κουρνούτος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αργυρούλα Τσιώνα, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα, αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αντώνιος Κουρνούτος, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Κίτσα Στυλίδου, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα και αναπληρωτής αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γεώργιος Σκουρολιάκος, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το