Τοπικά

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ριζόμυλο με 3,1εκ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών θα είναι εκείνο που θα χρηματοδοτήσει τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ριζόμυλο με 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ριζόμυλος δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και συνολικά 9 αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια που σήμερα «πνίγουν» το χωριό.
Η πρώτη εργολαβία θα έχει ως αντικείμενο την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Τοπικό Διαμέρισμα Ριζόμυλου με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλύσεων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού. Η περιοχή σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην αποστράγγιση των υδάτων και την αποχέτευση των πλημμυρικών παροχών λόγω των μικρών κλίσεων του εδάφους και την έλλειψη επαρκών φυσικών αποδεκτών εντός του οικισμού. Το δίκτυο των ομβρίων στον Ριζόμυλο αποτελείται από 10 συλλεκτήριους αγωγούς Ο-1 έως Ο-10 και που συλλέγουν και μεταφέρουν τα όμβρια από το δυτικό άκρο προς το χαμηλότερο ανατολικό άκρο του οικισμού και τα διαθέτουν απευθείας στην αποχετευτική κεντρική τάφρο που διέρχεται στα ανατολικά του οικισμού.

Οι νέοι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του δρόμου και θα συνδέονται μέσω τοπικών αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς. Η τελική διάθεση των ομβρίων από τους αγωγούς θα γίνεται στην υφιστάμενη αποχετευτική τάφρο που διέρχεται στο ανατολικό όριο του Ριζόμυλου και με μικρή κλίση οδηγεί τις απορροές των εκατέρωθεν εκτάσεων προς τον ταμιευτήρα της Κάρλας. Στις θέσεις εκβολής των αγωγών θα γίνει τεχνικό έργο προστασίας του αγωγού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το