Τοπικά

Ερευνητικό έργο από το Π.Θ. για τη βιωματική επαγγελματική κατάρτιση με ψηφιακά δωμάτια διαφυγής 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ), και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (https://ctll.e-ce.uth.gr), σχεδιάζει καινοτόμες ψηφιακές δραστηριότητες βιωματικής μάθησης για επαγγελματική κατάρτιση. Οι δραστηριότητες προετοιμάζουν τους διδάσκοντες για να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις σχεδιασμού μάθησης στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον που εισάγει την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση, στοχεύοντας στη συνεχή ανανέωση των προσόντων των επαγγελματιών με τρόπο που ενισχύει τις μελλοντικές τους προοπτικές απασχόλησης.

H προτεινόμενη μαθησιακή παρέμβαση εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων που βασίζονται σε ψηφιακά δωμάτια διαφυγής (escape rooms). Η μέθοδος προσφέρει μαθησιακά οφέλη μέσω της ενεργούς μάθησης, της διάδρασης, και της ενίσχυσης των εσωτερικών κινήτρων των επαγγελματιών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που συμβάλλουν στο κτίσιμο βασικών γνώσεων και ήπιων δεξιοτήτων, όπως ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας, και κριτικής σκέψης, και ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ διευρύνοντας τις
επαγγελματικές τους επιλογές.

Στο πλαίσιο της μαθησιακής παρέμβασης αναπτύσσεται επίσης εκπαιδευτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε
διδάσκοντες και ενισχύει τις δεξιότητες τους στην πρακτική εφαρμογή ψηφιακών δωματίων διαφυγής σε διαδικασίες μάθησης καθώς και στη δημιουργία δικών τους σχετικών δραστηριοτήτων.

Η μαθησιακή παρέμβαση υλοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ELMET: Experiential Learning Methodologies addressing Vulnerable Employed and Unemployed People (http://elmetproject.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το
2020 μέχρι το 2022. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα ενώ αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ κ. Ηλίας Χούστης. Εκτός από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία, την Κύπρο, και τη Βουλγαρία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το