Τοπικά

Έρευνα για τους νέους Ευρωπαίους απέναντι στα παραδοσιακά τρόφιμα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διεθνής έρευνα για τη διερεύνηση καταναλωτικών προτύπων παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω δύο Τμημάτων, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος, και Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για την έρευνα ενεργοποιήθηκαν ο επίκουρος καθηγητής κ. Γιώργος Βλόντζος από το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και η καθηγήτρια κ. Μαρί Νοέλ Ντυκέν από το Τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στην έρευνα αναφέρεται πως «ως παραδοσιακό τρόφιμο ορίζεται ένα προϊόν που καταναλώνεται συχνά ή είναι συνδεδεμένο με ειδικές εορτές ή εποχές, που μεταβιβάζεται από τη μια γενιά στην άλλη, που παράγεται με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με τη γαστρονομική κληρονομιά, φυσικά επεξεργασμένο και διακρίνεται από τις αισθητήριες ιδιότητες του και σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τόπο, μια περιοχή ή μια χώρα.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την οικονομική ανάπτυξη των κατά τόπους περιοχών όπως είναι ευρέως παραδεκτό.
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση των καταναλωτικών αντιλήψεων νέων (18-30 ετών) που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη δημιουργία καταναλωτικού προφίλ που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός εστιασμένου μείγματος προώθησης για τα τοπικά και παραδοσιακά τρόφιμα και ειδικότερα σε νεαρές ηλικίες.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν σε Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία (Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες) και Δανία, Αγγλία, Γαλλία (Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες) κατά την περίοδο 14/3/2016 – 10/3/2017.
Ο τρόπος διανομής ήταν μέσω 1) πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2) ηλεκτρονικών ομάδων πανεπιστημίων μέσα από κοινωνικά δίκτυα: Αγγλίας, Γαλλίας, Κροατίας και μέσω 3) προσωπικών μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα: Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία.
Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν στο τέλος της έρευνας ήταν 836, εκ των οποίων τα 569 και 267 αφορούσαν τις Ανατολικές και Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχα.

Για το συνολικό δείγμα, ως κύρια συνιστώσα αναδεικνύεται η θετική στάση των νέων απέναντι στα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα. Δεύτερη συνιστώσα είναι ένας προβληματισμός που εκφράζεται από την πλευράς τους σχετικά με την ασφάλεια χρήσης τους, με τους ερωτηθέντες να εμφανίζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων προϊόντων στην υγεία τους. Η τρίτη σε σειρά συνιστώσα είναι αυτή του κόστους, δηλώνοντας ότι η τιμή δεν αποτελεί πρόβλημα για την κατανάλωση τους. Η τέταρτη συνιστώσα είναι αυτή της επιρροής από τα ΜΜΕ και του κοντινού περιβάλλοντος, ενώ η πέμπτη αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων στους καταναλωτές, όπου φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν εμφανίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην εύρεση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Εμφανίζονται ωστόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ του συνολικού δείγματος και του δείγματος των Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά στον οικονομικό παράγοντα που φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικότερος για το δείγμα σε σχέση με το δείγμα που προέκυψε από τους νέους των Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών. Η σύγκριση μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών Ευρωπαϊκών χώρων δείχνει ότι η γνώμη του άμεσου περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό και ξεχωριστό παράγοντα για τους νέους των Ανατολικών χωρών, σε αντίθεση με τους νέους των Δυτικών Ευρωπαϊκών χώρων που δεν αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα.
Σε ό,τι αφορά στα δημογραφικά στοιχεία παρατηρείται ότι το γυναικείο φύλο και οι μεγαλύτερες ηλικίες παρουσιάζουν μια σημαντικά λιγότερη αμφισβήτηση της αξίας και της ασφάλειας χρήσης των προϊόντων αυτών, ενώ τα ΜΜΕ ασκούν μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις των καταναλωτών. Τέλος, άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα δεν δείχνουν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα σε ότι αφορά την προμήθεια των προϊόντων και επίσης έχουν την αντίληψη ότι θεωρείται μια υγιής καταναλωτική συμπεριφορά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το