Τοπικά

Έρευνα για τη διάρθρωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο Δήμο Βόλου σε δείγμα 90.000 εκμεταλλεύσεων

Έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2016, με σκοπό την συλλογή στοιχείων για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσής τους, διενεργείται και στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Βόλου, ταυτόχρονα με όλη την Ελλάδα και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης αυτών των χαρακτηριστικών, συνιστά απαραίτητο εργαλείο χάραξης αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη και για τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων.
Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιείται σε δείγμα 90.000 περίπου γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016, από πιστοποιημένους ερευνητές της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφτούν τους κατόχους των εκμεταλλεύσεων σε όλες τις δημοτικές/κοινοτικές κοινότητες του Δήμου Βόλου.
Οι κάτοχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Βόλου παρακαλούνται να παράσχουν άφοβα και σωστά τις πληροφορίες, που θα τους ζητηθούν, ώστε να είναι επιτυχής η έρευνα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του σκοπού της. Άλλωστε η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται πλήρως η εμπιστευτικότητα των στοιχείων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το