Τοπικά

Έρχονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία

Στην προμήθεια διαδικτυακού (cloud) πληροφοριακού συστήματος θα προχωρήσει η Δημοτική Αστυνομία Βόλου, για την ηλεκτρονική διενέργεια ελέγχων και τη διαχείριση της ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης. Να αναφερθεί ότι ήδη ο Δήμος Βόλου έχει απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια του συστήματος, με τον συνολικό προϋπολογισμό βάσει της τεχνικής περιγραφής του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας της Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών να ανέρχεται στις 24.800 ευρώ.

Η Δημοτική Αστυνομία κατά μέσο όρο βεβαιώνει περισσότερες από 600 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και Σ.Ε.Σ. μηνιαίως. Η διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης κυρώσεων και εσωτερικής καταγραφής των δεδομένων αυτών γίνεται σήμερα με χειρωνακτικό τρόπο. Είναι εμφανές ότι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης και καταγραφής των σταθμευμένων οχημάτων για τον έλεγχο της νομιμότητας της παραμονής τους στην εκάστοτε θέση, θα μειώσει κατά πολύ τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας αυτής, ενώ θα μεγιστοποιήσει την απόδοση της αστυνόμευσης και θα συμβάλει στη βελτίωση στάθμευσης στους δρόμους της πόλης με τη συνεπαγόμενη αύξηση των εσόδων.
Η αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων που έχουν επιφορτιστεί με την αστυνόμευση, δεδομένου ότι όλη η σχετική πληροφορία θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε αυτούς, απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο, αναμένεται να διευκολύνει το έργο τους. Παράλληλα, η αυτόματη παραγωγή και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων που θα παράγονται καθημερινά θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο για παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις του υφιστάμενου καθεστώτος παρόδιας στάθμευσης προς όφελος της βελτίωσης της κινητικότητας στην πόλη.

Η web εφαρμογή θα αποτελεί το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα επιτρέπει τη συνολική εποπτεία και διαχείριση των εν δυνάμει 2.000 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και άλλων ειδικών κατηγοριών, των δημοτικών αστυνομικών, των βεβαιωμένων κλήσεων/παραβάσεων, την καταγραφή και διαχείριση καταγγελιών/κλήσεων για επιτόπιο έλεγχο, καθώς και την προβολή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων και αναφορών (reports). Η πρόσβαση στο σύστημα θα γίνεται μέσα από οποιεσδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις δημοφιλών φυλλομετρητών όπως google chrome, firefox, internet explorer κ.τ.λ. από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Θα πρέπει τέλος να ακολουθεί την τεχνική του «Responsive design» (δηλ. θα καλύπτει ακριβώς την ανάγκη άμεσης προσαρμογής του μεγέθους και των βασικών χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας (μενού, περιεχόμενο κ.λπ.) στην οθόνη του κάθε χρήστη ανεξαιρέτως διαστάσεων και προσανατολισμού) εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη πρόσβαση από κινητές συσκευές.

Υποσύστημα διαχείρισης κλήσεων
Το υποσύστημα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες:
-Καταγραφή των κλήσεων/παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο με όλα τα στοιχεία της παράβασης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί από την εφαρμογή του δημοτικού αστυνομικού.
-Χειροκίνητη εισαγωγή μιας κλήσης/παράβασης από τον διαχειριστή του συστήματος.
-Δυναμική προβολή κλήσεων σε λίστα.
-Φίλτρα πολλαπλής αναζήτησης των καταχωρημένων κλήσεων (χρόνο, διεύθυνση πινακίδα κυκλοφορίας, δημοτικό αστυνομικό κ.ά.).
-Επεξεργασία μιας κλήσης και επιλογή καθεστώτος κλήσης (π.χ. καθεστώς ένστασης, πληρωμένη κ.ά.).
-Ανέβασμα συμπληρωματικών ηλεκτρονικών εγγράφων σε περίπτωση ένστασης.

Υποσύστημα διαχείρισης στάθμευσης μόνιμων κατοίκων
Το υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικότητες:
-Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος/άδειας μόνιμου κατοίκου. Τα δικαιολογητικά δύναται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. Οι αιτούντες θα μπορούν να παρακολουθούν online την πορεία εξέλιξης της αίτησής τους.
-Σύστημα διαχείρισης μόνιμων κατοίκων: Θα καταχωρούνται οι κάτοικοι για τους οποίους εγκρίνεται η έκδοση της ειδικής άδειας/σήματος με καταβολή η μη αντιτίμου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. ενός έτους.
-Σύστημα διαχείρισης για ειδικών κατηγοριών: Όπως παραπάνω, θα καταχωρούνται οι άλλες ειδικές κατηγορίες όπως Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Επαγγελματίες και άλλες τυχόν ειδικές κατηγορίες με βάση τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει οχτώ κάρτες SIM με πρόγραμμα δεδομένων (mobile broadband) για ένα χρόνο για την επικοινωνία και διασύνδεση των συσκευών που θα υποδείξει ο Δήμος. Οι συσκευές θα χρησιμοποιούνται από τους δημοτικούς αστυνομικούς για τον έλεγχο της νόμιμης ή μη στάθμευσης.
Ο ανάδοχος επίσης, θα υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προς το προσωπικό που θα υποδείξει ο Δήμος σχετικά με τη χρήση και σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο επιλογής του Δήμου. Με τη θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 1 έτος από την ημερομηνία λειτουργικής έναρξης του πληροφοριακού συστήματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το