Τοπικά

Ερχεται ο «συνήγορος του φοιτητή» στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

newego_LARGE_t_1101_54454386

Πιο κοντά στους φοιτητές, μέσα στο πνεύμα της εκπαίδευσης που ξεφεύγει από την στενή έννοια διδαχής των μαθημάτων, επιχειρεί να έλθει το ΤΕΙ Θεσσαλίας το οποίο προωθεί τόσο την υιοθέτηση του «συνηγόρου του φοιτητή» όσο και την λειτουργία «συμβουλευτικού γραφείου» για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κρούσματα επιθετικής συμπεριφοράς.

Το γραφείο, θα στελεχωθεί με ψυχολόγους και ψυχιάτρους προκειμένου να παράσχει ψυχολογική υποστήριξη στους φοιτητές που διαμένουν στην Εστία αλλά και γενικότερα στους φοιτητές του ιδρύματος, αλλά και στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας Παναγιώτης Γούλας, ο μεν «συνήγορος του φοιτητή» προβλέπεται από σχετική νομοθεσία και έχει ενεργοποιηθεί ήδη στα ΤΕΙ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το δε συμβουλευτικό γραφείο, λειτουργούσε και παλαιοτέρα αλλά λόγω συνταξιοδότησης των απασχολουμένων σε αυτό σταμάτησε να λειτουργεί και τώρα με πρωτοβουλία της διοίκησης θα επαναλειτουργήσει. Όπως επισημαίνει, επειδή το ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι ένα μεγάλο ίδρυμα που φοιτούν πολλά παιδιά, εκδηλώνονται σε τακτά διαστήματα κρούσματα επιθετικότητας μεταξύ των φοιτητών για αυτό κρίθηκε αναγκαία η επαναλειτουργία του με εθελοντές ψυχιάτρους και ψυχολόγους σε πρώτη φάση, τουλάχιστον μέχρι το υπουργείο να μεριμνήσει για την απασχόληση τακτικού προσωπικού και στον συγκεκριμένο τομέα.

Η επιθετικότητα που παρατηρείται μεταξύ φοιτητών είναι κυρίως λεκτική αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που οι φοιτητές «έρχονται στα χέρια» καθώς, προσωπικά προβλήματα που κατά περίπτωση τους απασχολούν, βρίσκουν την εκτόνωση τους σε τέτοιου είδους περιστατικά που κυρίως αφορούν τα αγόρια όπως αναφέρει ο κ Γούλας.

Η παρουσία ειδικών λοιπόν για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών θα δώσει την δυνατότητα ορθής και πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους.

Όσον αφορά στον «συνήγορο του φοιτητή» υιοθετείται από το Ίδρυμα με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Όπως δηλώνει ο κ Γούλας θέλει να κατοχυρώσει ως πρόεδρος αυτή την εφαρμογή στο ίδρυμα γιατί αποτελεί έκφραση Δημοκρατίας.

Διευκρινίζει πάντως ότι ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών ωστόσο συμβάλει ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

Σύμφωνα με το ΤΕΙ Θεσσαλίας ο συγκεκριμένος συνήγορος θα διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και θα διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Επίσης μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει.

Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του, ενώ ο οργανισμός του ιδρύματος ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το