Ελλάδα

Εποχιακές συμβάσεις: Αντίστροφη µέτρηση για 1.131 εποχικούς

Mέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα και την ερχόµενη λήγουν οι προθεσµίες για συνολικά 1.131 θέσεις εποχικών µε συµβάσεις έως και 24 µηνών σε αρχαιολογικούς χώρους, δήµους, περιφέρειες, νοσοκοµεία και αστυνοµικές δοµές.

 • Ο ∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου Πιερίας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση 2 µηνών, 3 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου, 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργου (JCB-Φορτωτής) και 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρου). Αιτήσεις έως 3/4/2019, τηλέφωνο 23523 50159.
 • Ο ∆ήµος Κοµοτηνής θα προσλάβειγια 4 µήνες, 2 ∆Ε Οδηγούς Αυτοκινήτου και 4 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 25313 52443.
 • Ο ∆ήµος Γρεβενών αναζητά 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 24623 50868.
 • Ο ∆ήµος Κατερίνης θα προσλάβει 10 ΥΕ Εργατών Πρασίνου µε σύµβαση διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 23513 50412.
 • Ο ∆ήµος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση 8 µηνών, 1 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, 3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής, 2 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων, 2 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών, 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλµιάτρων, 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 210 5277450, 210 5277509, 210 5277553, 210 5277510, 210 5277516, 210 5277520.
 • Ο ∆ήµος Τυρνάβου θα προσλάβει για δίµηνη σύµβαση, 4 ∆Ε Οδηγούς Απορριµµατοφόρου και 12 ΥΕ Εργάτες. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 24923 50127.
 • Ο ∆ήµος Ψαρών ανακοινώνει την πρόσληψη µε οκτάµηνη σύµβαση, 1 ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας και 1 ΥΕ Εργάτη Υδρευσης. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 22743 50117.
 • Ο ∆ήµος Κορυδαλλού αναζητά 9 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 210 4990415-6.
 • Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Κολύµβηση και σύµβαση διάρκειας 5 µηνών. Αιτήσεις έως 7/4/2019, τηλέφωνο 2310 690793.
 • Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ενότητα Ηµαθίας αναζητά 1 ΠΕ Γεωπόνων µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνα 23313 50112, 23313 50118.
 • Ο Οργανισµός Αθλητισµού, Πολιτισµού & Νεολαίας ∆ήµου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόµων, 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων και 1 ∆Ε Υδραυλικών µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνο 24610 29843.
 • Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητά µε οκτάµηνες συµβάσεις 2 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 2 ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνα 22413 60519-20, 22413 60661.
 • Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Λέσβου θα προσλάβει 1 ΠΕ Νοµικού µερικής απασχόλησης µε σύµβαση διάρκειας 1 έτους, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 8/4, τηλ. 22510 27501, εσωτ. 5.
 • Η Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης θα συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου µε 1 ΠΕ Παιδιάτρων έως 31/7/2019. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 28310 20468, εσωτ. 17.
 • Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για την Ενότητα Γρεβενών θα προσλάβει 1 ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Εργου (Φορτωτής-Εκσκαφέας JCB) µε σύµβαση 8 µηνών. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 24623 53191-2, 53197, 53320.
 • Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της χρηµατοδοτούµενης πρότασης µε τίτλο «Costal Urban Development Through the Lenses of Resiliency», στο πλαίσιο του προγράµµατος «Horizon 2020», προσλαµβάνει 1 ΠΕ Πληροφορικής µε σύµβαση διάρκειας 1 έτους µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνα 2313 317139, 317128, 317666, 317137.
 • Ο ∆ήµος Αγράφων αναζητά για 8 µήνες 1 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών και 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 22373 51121, 51300.
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση έως 31/8/2019 και δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 2 ΠΕ Νηπιαγωγών, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων και 7 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. Αιτήσεις έως 9/4/2019, τηλέφωνο 23320 25600.
 • Ο ∆ήµος Βύρωνα θα προσλάβει 1 ΠΕ Φαρµακοποιών µε σύµβαση διάρκειας 1 έτους µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 11/04/2019, τηλέφωνο 213 2008682.
 • Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ενότητα Πέλλας θα προσλάβει 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για 8 µήνες. Αιτήσεις έως 15/4/2019, τηλ. 23813 51211, 23813 51254, 23813 51350.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας αναζητά 2 ΠΕ Αρχαιολόγων µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 3/4/2019, τηλ. 23310 29737, 22145.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόµων για δίµηνες συµβάσεις. Ζητούνται 3 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 1 ∆Ε Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης και 3 ΥΕ Εξειδικευµένων Εργατών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 23850 28206.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αναζητά για τετράµηνες συµβάσεις 1 ΠΕ Αρχαιολόγων και 3 ∆Ε Εξειδικευµένων Εργατοτεχνιτών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 26650 29177-8.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση έως 1/6/2019 και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, 1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης και 5 ∆Ε Εξειδικευµένων Εργατοτεχνιτών ή ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευµένων Εργατών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 2310 410185.
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αναζητά 34 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 2313 310201.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Ορους θα προσλάβει 5 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων µε σύµβαση 5 µηνών για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου και τους αρχαιολογικούς χώρους Ολύνθου, Ιερού Αµµωνα ∆ία και Αρχαίων Σταγείρων. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 2310 285163.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση 8 µηνών, για απασχόληση στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών (∆ήµος Βέροιας), 17 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 7 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 23310 29737, 23310 22145, 23310 72138.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αναζητά µε σύµβαση 8 µηνών και όχι πέραν της 31ης-12-2019, για το Νιόκαστρο Πύλου ζητείται 1 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Κάστρο Μεθώνης 2 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για τον Αρχαιολογικό Χώρο & Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 8 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Ανάκτορο Νέστορος & Μουσείο Χώρας 2 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για τον Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Χριστιανών 1 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για τον Αρχαιολογικό Χώρο & Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας και για το Ανάκτορο Νέστορος & Μουσείο Χώρας 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 27210 22534, 27210 26770.
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα προσλάβει µε οκτάµηνες συµβάσεις 69 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 4 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνο 2810 279000.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ∆Ε Ηµερήσιας Φύλαξης – Πληροφόρησης Αρχαιοτήτων, 2 ∆Ε Νυχτοφυλάκων και 7 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού µε σύµβαση 8 µηνών. Θα απασχοληθούν σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους σε Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Κουφονήσια, Κίµωλο, Ανδρο, Κέα, Μήλο, Τήνο, ∆ήλο, Σύρο, Αµοργό, Σίφνο, Αντίπαρο και Φολέγανδρο. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλ. 210 3251096, 3310966.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση 8 µηνών 1 ΤΕ Λογιστικού για το γραφείο στο Ηράκλειο και 59 ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων, 4 ∆Ε Νυχτοφυλάκων και 6 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για τους αρχαιολογικούς χώρους Κνωσού, Κούλες, Μαλίων, Φαιστού, Γόρτυνας και Μεσαράς. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνο 2810 279241.
 • Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού και Μουσείο Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη θα προσλάβει 46 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης για 8 µήνες. Αιτήσεις έως 9/4/2019, τηλ. 2313 306400.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου αναζητά µε σύµβαση 8 µηνών, 1 ΤΕ Λογιστικού, 102 ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων, 4 ∆Ε Νυχτοφυλάκων και 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για αρχαιολογικούς χώρους σε Ρόδο, Κω, Σύµη, Κάλυµνο, Καστελόριζο, Κάσο και Αστυπάλαια. Αιτήσεις έως 9/4/2019, τηλ. 22413 65280, 22413 65282.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση 8 µηνών 23 ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων, 1 ∆Ε Νυχτοφυλάκων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στους χώρους Μυστρά, Νεάπολης, Γερακίου και Αρεόπολης. Αιτήσεις έως 10/4/2019, τηλ. 27310 81128, 27310 25363.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για να καλύψει ανάγκες στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόµων ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 10/4/2019, τηλ. 2313 310422-3.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προκειµένου να καλύψει ανάγκες της στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Παλιό Κάστρο, θα προσλάβει 13 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 10/4/2019, τηλ. 26610 48310.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας θα προσλάβει 46 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση 8 µηνών προκειµένου να απασχοληθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία σε Κόρινθο, Νεµέα, Ισθµια και Σικυώνα. Αιτήσεις έως 11/4/2019, τηλέφωνο 27410 32650.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αναζητά 2 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 11/4/2019, τηλ. 26650 29177-8
 • Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα θα προσλάβει 8 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 11/4/2019, τηλέφωνο 26610 30443.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου αναζητά 12 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 12/4/2019, τηλέφωνα 28310 23653, 28310 58842.
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 5 µηνών. Αιτήσεις έως 12/4/2019, τηλέφωνα 26510 01051, 26510 01053.
 • Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» θα προσλάβει 115 ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητας µε σύµβαση 24 µηνών. Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη κριτήρια όπως ο χρόνος ανεργίας (200 για 4 συνεχείς µήνες), ο αριθµός ανήλικων τέκνων (30 ανά τέκνο), η εµπειρία κτηθείσα σε δοµές υγείας του ∆ηµοσίου (9 ανά µήνα έως και 120 µήνες) ή του ιδιωτικού τοµέα(7ανά µήναέως και 120 µήνες), η αναπηρία του υποψηφίου σε ποσοστό άνω του 50% (πολλαπλασιαζόµενο το ποσοστό επί 3) και η αναπηρία γονέα, τέκνου,αδελφού ή συζύγου άνω του 50% (πολλαπλασιαζόµενο το ποσοστό επί 2). Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλ. 2313 303783, 303787, 303771.
 • Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς» ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόµων ∆Ε Προσωπικού Ασφαλείας µε σύµβαση διάρκειας 24 µηνών. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 213 2039105.
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόµων ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης µε σύµβαση διάρκειας 18 µηνών. Θα εργαστούν στα Παραρτήµατα ΑµεΑ και Προστασίας Παιδιών και Νέων σε Αγιο Νικόλαο, Ρέθυµνο, Χανιά, Πόµπια Ηρακλείου, Πόρο Ηρακλείου και Νεάπολη Λασιθίου. Αιτήσεις έως 5/4/2019, πληροφορίες στο τηλ. 2813 413166.
 • Το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» για τη Νοσοκοµειακή Μονάδα «Αµαλία Φλέµιγκ» αναζητά 7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας µε σύµβαση έως 31/12/2019. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνα 213 2003445, 213 2003230.
 • Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός» – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική για τη Νοσοκοµειακή Μονάδα «Ο Ευαγγελισµός» ανακοινώνει την πρόσληψη 165 ατόµων µε σύµβαση διάρκειας 24 µηνών. Αναλυτικότερα ζητούνται 70 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, 81 ΥΕ Τραπεζοκόµων-Σερβιτόρων, 8 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και 6 ΥΕ Λαντζέρηδων. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνο 213 2041201.

Η Αστυνομία

 • Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης θα προσλάβει 73 άτοµα ΥΕ Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 18 µηνών. Θα απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις κάθε µορφής της ΕΛ.ΑΣ. στους Νοµούς Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης Ροδόπης και Εβρου. Αιτήσεις έως 5/4/2019, τηλέφωνο 25310 83237.
 • Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου αναζητά 22 ΥΕ Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 18 µηνών για τις αστυνοµικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές των νήσων Λέσβου, Χίου και Σάµου. Αιτήσεις έως 8/4/2019, τηλέφωνο 22510 42339.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το