Τοπικά

Η Επιτροπή Πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών κατά του υπ. Περιβάλλοντος

Η Επιτροπή Πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ «στριμώχνει» στη γωνία τον υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φαμέλλο και τον προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη εάν δεν απαντήσει όπως οφείλει από τον νόμο, με εμπεριστατωμένα στοιχεία και σύμφωνα με ελέγχους των υπηρεσιών του για την καταλληλόλητα της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Απαιτείται άμεσα η κατάθεση μετρήσεων, που δεν θα προέρχονται από την ΑΓΕΤ και οι οποίοι θα αποδεικνύουν που θα αποδεικνύουν πως η πόλη δεν αναπνέει «καρκίνο».

Η επιτροπή καταγγέλλει ακόμη μια φορά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υπουργείου για την καύση στερεών απορριμμάτων (RDF και άλλων αποβλήτων) από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ την οποία υποστηρίζει ο κ. Φάμελλος. Η Επιτροπή αναρωτιέται ποια επιστημονικά δεδομένα και ποιους συμβουλεύτηκε για τη χορήγηση της άδειας για ένα τόσο καίριο ζήτημα που αφορά στο περιβάλλον και συνεπώς στην υγεία όλων.

Τα μέλη της Επιτροπής ζητούν απαντήσεις από τον κ. Φάμελλο και συγκεκριμένα εάν γνωρίζει πως η παραγωγή διοξινών και φουρανίων θα είναι αναπόφευκτη και αν οι περιοδικές μετρήσεις που ορίζει η τελευταία ανανέωση περιβαλλοντικών όρων δεν είναι δυνατό να καλύψουν μια συνεχή ετησίως λειτουργία του εργοστασίου. Στις εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανίας, λόγω των διατάξεων για την ανάκτηση θερμότητας, ο χρόνος παραμονής των απαερίων στο κρίσιμο διάστημα 450οC – 200οC είναι κατά κανόνα μεγαλύτερος της κρίσιμης τιμής (της τάξης των 5 sec) και εφόσον συνυπάρχουν οι λοιποί απαραίτητοι παράγοντες – οργανικές ενώσεις, ενώσεις του χλωρίου και καταλύτες όπως ο χαλκός – είναι δυνατόν να σχηματιστούν διοξίνες.

Η Επιτροπή απαιτεί απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

– Να δοθεί στη δημοσιότητα ο αριθμός των δειγματοληψιών που οι Υπηρεσίες πραγματοποίησαν, τις αναλύσεις τις οποίες έκαναν και το διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο που τις πραγματοποίησε.

– Πόσες φορές κατά έτος και με ποιές μεθόδους ελέγχονται για την αξιοπιστία τους τα όργανα μετρήσεως των αέριων ρύπων που είναι εγκατεστημένα στο εργοστάσιο;

– Πόσα αντιδείγματα εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των μετρήσεων της ΑΓΕΤ;

– Υπάρχουν αναλύσεις από την Πολιτεία και προδιαγραφές της καιόμενης βιομάζας ή αυτή κρίθηκε έτσι και αλλιώς ακίνδυνη μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου;

Αποτελεί απορίας άξιον το γεγονός της τροποποίησης της οριακής τιμής του εκπεμπόμενου ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) από 10 σε 40 mg/Nm3, δηλαδή τετραπλασιασμός μιας κρίσιμης παραμέτρου, χωρίς εμπεριστατωμένη εξήγηση. Μήπως γιατί η τεχνολογία του εργοστασίου δεν επαρκεί για την επίτευξη της χαμηλής τιμής και τετραπλασιάστηκε το όριο για να μην έχει η ΑΓΕΤ υπέρβαση ως προς την εν λόγω παράμετρο;

– Υπάρχουν περιπτώσεις εκτροπών των εκπομπών της εν λόγω βιομηχανίας και μη τήρησης των κείμενων διατάξεων και αν ναι ποιά είναι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν;

– Γιατί δε λειτουργεί στην πολύπαθη περιοχή του Βόλου αξιόπιστο και προσβάσιμο στους πολίτες σύστημα μέτρησης και απεικόνισης των τιμών των αέριων ρύπων;

– Ποια είναι η προέλευση και η σύσταση του RDF που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως καύσιμο στη ΑΓΕΤ; Για ποιο λόγο να εισάγεται RDF στην περιφέρεια και μάλιστα να επιλέγεται η καύση ως δευτερογενές καύσιμο;

– Πως εξασφαλίζεται τόσο η σύσταση του RDF όσο και οι συνθήκες καύσης του;

– Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου;

 

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το