Τοπικά

Επιτροπή ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τα δάση στον Δήμο Αλοννήσου

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο η σύσταση επιτροπής ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών στην Αλόννησο, μετά από αίτηση των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας.
Οι επικεφαλής ζήτησαν τη σύσταση της επιτροπής μετά από συνεχή αιτήματα κατοίκων της Αλοννήσου, οι οποίοι όπως αναφέρουν στην αίτησή τους οι παρατάξεις, διεκδικούν ιδιοκτησίες που εμφανίζουν δασικό χαρακτήρα και έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίες του Δήμου Αλοννήσου. Μάλιστα, τονίζουν ότι δεδομένης της επικείμενης κύρωσης των δασικών χαρτών και τη δημιουργία δασολογία, η σύσταση της παραπάνω επιτροπής θεωρείται πλέον αναγκαία και απαραίτητη.
Σύμφωνα με γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου «το εν λόγω ζήτημα δεν αποτελεί αντικείμενο Επιτροπής του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επειδή δεν άπτεται της αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου». Σημειώνει επίσης πως σε ό,τι αφορά στα αιτήματα κατοίκων της Αλοννήσου, οι οποίοι διεκδικούν ιδιοκτησίες που έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίες του Δήμου, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς δικαστικής κρίσεως, χωρίς να καταλείπεται διακριτική ευχέρεια στον Δήμο να αποφασίζει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους, έναν από κάθε παράταξη, έναν νομικό και έναν δασολόγο, που θα αναλάβει να διερευνήσει, να ερμηνεύσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αλοννήσου και της νήσου Περιστέρα και ιδιαίτερα για το τμήμα 27 της διαχειριστικής μελέτης, ώστε να λυθεί κάθε αμφιβολία σχετικά με την ιδιοκτησία των δασικών εκτάσεων.
Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Αγάλλου, Δημήτριος Σκιάνης, Θεόδωρος Μαλαματένιας, Μιχαήλ Καλογιάννης, Χρήστος Φλωρούς, Αικατερίνη Καλογιάννη, Αναγνώστου Αλεξάνδρα και Αλέξανδρος Στέλλας.
Με τη σύσταση της επιτροπής είπε ότι διαφωνεί και ο δήμαρχος Πέτρος Βαφίνης λόγω της αναρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου επί του θέματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το