Τοπικά

Επιτροπή Αγώνα: Να γνωμοδοτήσουν οι επιστημονικοί φορείς για τη χρήση απορριμματογενών καυσίμων από την ΑΓΕΤ

Να γνωμοδοτήσουν οι επιστημονικές σχετικά με τη συμβατότητα συναποτέφτρωσης απορριμματογενών καυσίμων από την ΑΓΕΤ ζητεί η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, η οποία κατέθεσε σχετική αίτηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας και στην Ένωση Ελλήνων Χημικών/Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας. Τα μέλη της Επιτροπής καλούν τους επιστημονικούς φορείς να εκτιμήσουν αν είναι συμβατή η συνεχιζόμενη λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ, εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Βόλου με πληθυσμό 150.000 κατοίκων, ειδικότερα κάνοντας χρήση απορριματογενών καυσίμων.

Αναλυτικά η αίτηση γνωμοδότησης:

«Κυρίες & Κύριοι,

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/2010 δόθηκε στις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και άσβεστου η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη απόβλητα (αστικά, βιομηχανικά, εργαστηριακά).
Ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών περιγράφεται αναλυτικά στο ΦΕΚ 3339/2014, όπου αυτά τα απόβλητα κατατάσσονται σε 5 κλάσεις. Επειδή το κυρίαρχο συστατικό τους είναι τα διάφορα πλαστικά, ο έλεγχος αφορά στα χημικά στοιχεία Χλώριο (Cl) και Υδράργυρο (Hg)
Η ύπαρξη Χλωρίου σε καύσεις τέτοιων υλικών συνοδεύεται από σχηματισμό κι εκπομπή διοξινών και φουρανίων, ήτοι τοξικότατων και ανθεκτικών χημικών ρύπων. Σας υπενθυμίζω τα σχετικά περιστατικά με τη ρύπανση από διοξίνες στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου το 2007.
Η ύπαρξη Υδραργύρου απελευθερώνει στα καυσαέρια μεγάλες ποσότητες του νευροτοξικού αυτού βαρέως μετάλλου, του οποίου οι βιομηχανικές εκπομπές επιβάλλεται να μειωθούν δραστικά -βλέπε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ της ΜΙΝΑΜΑΤΑ από 18-05-2017- ειδικότερα όταν αυτές γίνονται εκτός ζωνών βιομηχανικής δραστηριότητας κι εντός αστικών κατοικημένων περιοχών (όπως η περίπτωση του Βόλου).

Για την “καταλληλότητα” των απορριματογένων καυσίμων ο έλεγχος γίνεται ως εξής:
1. Μέτρηση Θερμογόνου Δύναμης (Θ.Δ.) [MJ/Kg]
2. Υπολογισμός του Cl%
3. Μέτρηση “περιεκτικότητας” Hg σε (mg/MJ)
4. Υπολογισμός 80% των τιμών Hg σε (mg/MJ)

Για τις τσιμεντοβιομηχανίες που συναποτεφρώνουν απόβλητα τα “καύσιμα” αυτά θεωρούνται κατάλληλα αν καταταγούν στις κλάσεις 1,2,3 (πίνακας 3, άρθρο 6, ΦΕΚ 3339/2014). Ο τρόπος αυτός όμως, όπως αποδεικνύεται με τους υπολογισμούς παρακάτω, ουσιαστικά παραβλέπει την πραγματική περιεκτικότητα σε Hg και προάγει τα καύσιμα με μεγάλη Θ.Δ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω “καύσιμο” Α με πραγματική περιεκτικότητα σε Hg=3mg/Kg και Θ.Δ.=38MJ/Kg. Η διαίρεση δίνει 3/38=0,079 mg/MJ Hg. Με όριο το 0,08 κατατάσσεται στην κλάση 3 άρα θεωρείται ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
Έστω επίσης παρόμοιο “καύσιμο” Β με πραγματική περιεκτικότητα σε Hg=1mg/Kg και Θ.Δ.=12MJ/Kg. Εδώ η διαίρεση δίνει 1/12=0,083mg/MJ Hg. Η τιμή αυτή υπερβαίνει το όριο των 0.08 κι έτσι το συγκεκριμένο καύσιμο κατατάσσεται στην κλάση 4. Άρα θεωρείται ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Το “καύσιμο με την μικρότερη περιεκτικότητα σε Hg δεν επιλέγεται. Στον αντίποδα γίνεται δεκτό και θα καεί εκείνο το καύσιμο με την τριπλάσια περιεκτικότητα σε Hg.
Εϊναι φανερό ότι το κυρίαρχο κριτήριο είναι η υψηλή Θ.Δ και όχι η περιεκτικότητα σε Hg.
Με την αίτηση αυτή καταγγέλουμε τον υπολογισμό που γίνεται με αυτό τον τρόπο, διότι παραβιάζει την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ της ΜΙΝΑΜΑΤΑ που έχει υπογράψει η Ελλάδα και ισχύει από τις 18-05-2017.
Στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή υπάρχει ειδική αναφορά για τη βιομηχανική δραστηριότητα και προβλέπει δραστική μείωση εκπομπών Hg από τα καυσαέρια των βιομηχανιών.
Η μονάδα μέτρησης Hg (mg/MJ) είναι ακατάλληλη και ασύμβατη με την προστασία του περιβάλλοντος. Παραβλέπει την μεγάλη παρουσία του νευροτοξικού Hg και προτάσσει την ικανότητα ανάκτησης θερμότητας, γεγονός που εξυπηρετεί μόνο την κερδοφορία των επιχειρήσεων ενώ προσβάλει ευθέως την Δημόσια Υγεία.

Κυρίες & Κύριοι,

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου λειτουργεί η βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου που από το 2015 καίει απορρίματα. Στο εργοστάσιο αυτό λειτουργεί σήμερα μόνο μία γραμμή παραγωγής (ΠΚ1) ενώ με βάση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2016 έχει αδειοδοτημένη δυνατότητα λειτουργίας τεσσάρων γραμμών παραγωγής (ΠΚ3, ΠΚ4, ΠΚ5) ενώ ο ΠΚ2 είναι σε εφεδρεία (σελ 17 ΜΠΕ 2016).
Η καθημερινή εκπομπή καυσαερίων και απαερίων ψύξης του κλίνκερ ξεπερνά τα δεκατρία εκατομμύρια Nm3 (13.000.000) ενώ η ετήσια εκροή Hg προς την πόλη του Βόλου είναι περίπου 30Kg. Επιπρόσθετα απελευθερώνονται ετησίως 60kg Χαλκός (Cu), 70kg Ψευδάργυρος (Zn) 90Kg Νικέλιο (Ni) και άγνωστη ποσότητα διοξινών και φουρανίων καθώς οι μετρήσεις τους είναι ελάχιστες (μία ανά μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΓΕΤ, πίνακες που επισυνάπτονται).

Με την παρούσα αίτηση ζητάμε να γνωμοδοτήσετε για τη διαδικασία κατάταξης των καυσίμων αυτού του τύπου και ειδικότερα για τον τρόπο υπολογισμού του Hg.
Ζητάμε επίσης να εκτιμήσετε αν είναι συμβατή η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός τέτοιου μεγάλης ισχύος εργοστασίου, εντός των διοικητικών ορίων μιας πόλης με πληθυσμό 150.000 κατοίκων, ειδικότερα κάνοντας χρήση τέτοιων ρυπογόνων καυσίμων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το