Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος χρόνου για τα δικαιολογητικά – Παράταση στις ενστάσεις

Τέσσερις ημέρες προθεσμία έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, για να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γλιτώσουν την εφάπαξ και με τόκο επιστροφή των ποσών. Η εφάπαξ και έντοκη εξόφληση των ποσών της επιστρεπτέας, που βεβαιώθηκαν με το«ραβασάκι» που είχε στείλει η ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις στις 2 Νοεμβρίου 2022, θα πρέπει να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 31 Μαΐου 2023 ή θα διαπιστωθεί ότι τελικά δεν τήρησαν τους όρους της κρατικής ενίσχυσης και κυρίως τη ρήτρα της απασχόλησης, θα κληθούν να επιστρέψουν εντόκως από την 1η Δεκεμβρίου 2022, τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να γλιτώσουν από την επιστροφή ολόκληρου του ποσού του κρατικού δανείου που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας, υποβάλλοντας έως το τέλος του Μαίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Oσες δεν θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά αλλά και όσες διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τη ρήτρα της απασχόλησης θα βρεθούν αντιμέτωπες με την εφάπαξ επιστροφή το 100% των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών:

Ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 καταβάλλονται ως την 30η Ιουνίου 2023.
Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.
Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται.
Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από το υπουργείο Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται.
Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης η κρατική ενίσχυση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επιβάλλεται τόκος επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022.

Νέα παράταση για τα αιτήματα επανεξέτασης
Υπομονή έως τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να κάνουν οι 17.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να εξεταστούν οι ενστάσεις τους για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε πίσω όλο το ποσό της επιστρεπτέας, υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις.

Οι εταιρείες και οι επαγγελματίες κατέθεσαν με τη σειρά του ένσταση, αμφισβητώντας το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών, ωστόσο περιμένουν εδώ και μήνες προκειμένου να εξεταστούν οι φάκελοι. Η αναμονή θα διαρκέσει κι άλλους μήνες, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση και όρισε ως προθεσμία απαντήσεων στις ενστάσεις- από την αρμόδια επιτροπή- την 31η Οκτωβρίου.

Πηγή: imerisia.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το