Τοπικά

Επιστολή του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Βόλου στην υπουργό Παιδείας

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως απέστειλαν τα δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια των Μουσικών Σχολείων μεταξύ αυτών και του Βόλου.
Στην επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «έπειτα από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους προέδρους των δεκαπενταμελών συμβουλίων των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας, αποφασίσαμε να συντάξουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας μεταφέρουμε ερωτήματα και να υποβάλουμε αιτήματα που αφορούν στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση για την εισαγωγή στα 3 μουσικά τμήματα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου».
Στη συνέχεια της επιστολής υποβάλλονται τα τρία ερωτήματα:

«Το πρώτο ερώτημα που θα θέλαμε να υποβάλουμε, είναι εκείνο της εξεταστέας ύλης. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της σχετικής εγκύκλιου και υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε το 2019 για την εισαγωγή στα αντίστοιχα μουσικά τμήματα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η οδηγία αυτή χαρακτηρίζεται από ασάφεια, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν τέσσερα βιβλία με μια εκτεταμένη ύλη, οπότε πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να μας δοθούν διευκρινίσεις όπως δίνονται στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με απόσπασμα από το ΦΕΚ 2338/2020, φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί το βιβλίο μουσικής της Α’ Τάξης του ΓΕΛ, αφού το μάθημα δεν περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου. Επομένως ζητάμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το αν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο αποσυρόμενο εγχειρίδιο στην πανελλαδικώς εξεταστέα ύλη, καθώς, όπως γνωρίζετε, στην πλειοψηφία των σχολείων της χώρας δεν διδάχτηκε ούτε τα προηγούμενα χρόνια (θυμίζουμε ότι το βιβλίο έχει αποσυρθεί και από τα ψηφιακά αποθετήρια του υπουργείου).

Μια επιπλέον διευκρίνιση που ζητάμε είναι το αν περιλαμβάνονται και τα τετράδια εργασιών στην ύλη από τη στιγμή που ούτε εκείνα διανέμονται στους μαθητές τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, το σημαντικότερο θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε είναι αυτό της μείωσης της εξεταστέας ύλης του μαθήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω καραντίνας. Ως μαθητές της Γ’ Λυκείου που εξεταζόμαστε στα μουσικά ειδικά μαθήματα, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση, καθώς η οποιαδήποτε φόρμα τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να καλύψει σε κανένα επίπεδο τις ανάγκες των μουσικών μαθημάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι δικαιούμαστε και εμείς μείωση τουλάχιστον ίση με το 25% της ύλης».

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το