Τοπικά

Επιστολή του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας στον Πρωθυπουργό

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς αλλά και τις βασικές διεκδικήσεις τους απέστειλε στον Πρωθυπουργό και τους τοπικούς βουλευτές ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρεται στις συντάξεις των νεφροπαθών και ζητά, μεταξύ άλλων, να συνεχιστεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ.
Η επιστολή του Συλλόγου:
«Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου είναι μια βαρύτατη, μη αναστρέψιμη, χρόνια πάθηση που προϋποθέτει την εφ’ όρου ζωής υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας των πασχόντων προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο νεφροπαθής τελικού σταδίου (υπό εξωνεφρική κάθαρση ή μεταμόσχευση) περνά τη μισή τον ζωή νοσηλευόμενος, καθώς εξαρτάται άμεσα από μηχανήματα και φάρμακα απαραίτητα για την περιοδική ρύθμιση των στοιχειωδέστερων βιολογικών τον λειτουργιών. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει συνωδά νοσήματα που αναπτύσσονται και αυξάνουν ακόμη περισσότερο το χάσμα που καλείται να καλύψει ο νεφροπαθής προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ατομικές και κοινωνικές τον ανάγκες. Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει τη βαρύτητα της αναπηρίας μας, καθορίζοντας με νόμο το ποσοστό της σε τουλάχιστον 80% εφόρου ζωής (ν. 4021/2011 και Κ.Ε.Β.Α. τ. Β’, 4/5/2012).

Ο σκληρός καθημερινός αγώνας των νεφροπαθών καθίσταται τραγικά άνισος μετά από 3 Μνημόνια στο σημερινό περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις των νεφροπαθών όπως και των άλλων ΑμεΑ έχουν συρρικνωθεί δραματικά οδηγώντας στην οικονομική εξαθλίωση και το κοινωνικό περιθώριο.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εν όψη της τελικής διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της αξιολόγησης που τα αποτελέσματα της θα επηρεάσουν για χρόνια την Ελληνική κοινωνία, ζητούμε από εσάς την δέσμευσή σας για την προστασία των νεφροπαθών τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) από την περαιτέρω φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση, καθώς και την ανάληψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας στο Ε.Σ.Υ.
Αναφέρουμε τις βασικές τουλάχιστον πολιτικές προστασίας που διεκδικούμε:
1) Τη προστασία του Διατροφικού Επιδόματος που λαμβάνουν οι νεφροπαθείς από κάθε περικοπή οριζόντια ή με άλλες παραμέτρους, δηλαδή προστασία από κάθε επιβολή εγχώρια ή Διεθνή που ζητά περαιτέρω περιστολή των κοινωνικών δαπανών.
2) Να μην προσμετράτε το Διατροφικό Επίδομα σε κάθε είδους εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση κοινωνικών παροχών (ΕΚΑΣ, μείωση ΕΝΦ1Α κ.α.). Επίσης η μη φορολόγηση του Διατροφικού επιδόματος άμεσα ή έμμεσα. Το διατροφικό επίδομα δίνεται στους νεφροπαθείς για την κάλυψη μέρους τον πρόσθετού κόστους που προκύπτει από την διαχείριση της πάθησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της με αξιοπρέπεια προς την υγεία τους, την οικογένεια και το κοινωνικό τούς περιβάλλον και δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
3) Την αποκατάσταση των αδικιών των συντάξεων των νεφροπαθών τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) τον ιδιωτικού τομέα, που προήλθαν από τους εφαρμοστικούς νόμους τον 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα των διατάξεων τον ν. 4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013 και εξομοίωση τούς με τις διατάξεις που αφορούν τούς συνταξιούχους του δημοσίου.
4) Την εξαίρεση των επικουρικών συντάξεων των νεφροπαθών από τις περικοπές που προήλθαν από τον νόμο ν.4387/2016 και από τις εφαρμοστικές διατάξεις αυτού. Επίσης να προστατευτούν οι επικουρικές συντάξεις από κάθε μελλοντική περικοπή τους.
5) Την εξαίρεση των συνταξιούχων νεφροπαθών τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) είτε είναι αναπηρίας είτε γήρατος από τον επαναϋπολογισμό των κύριων συντάξεων και σε κάθε περίπτωση να μην περικοπεί η προσωπική διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις τον ν.43 87/2016.
6) Να συνεχιστεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ στους νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και μετά το 2019.
7) Την διατήρηση των φοροαπαλλαγών και τον αφορολόγητού ορίου των νεφροπαθών τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή ή μεταμόσχευση) όπως αυτό ισχύει σήμερα.
8) Την επαναφορά των ευνοϊκών διατάξεων συνταξιοδότησης των συζύγων των νεφροπαθών, που αποτελούν βασικούς συμπαραστάτες στην διαχείριση της πάθησης.
9) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΕΙΣ

Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τον Ευρωπαϊκού χάρτη Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια η δραματική μείωση των αξιοποιούμενων δοτών έχει οδηγήσει και σε αντίστοιχη μείωση των μεταμοσχεύσεων. Ο μέσος Ευρωπαϊκός είναι 20 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν μέχρι και 35 δότες (Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία), ενώ στη χώρα μας μόλις πλησιάζει τους 5. Το 2017 ως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί όσες σχεδόν μεταμοσχεύσεις έγιναν το 2016. Για να συνεχιστεί η καλή πορεία τον 2017 και να μπουν οι βάσεις για την επίλυση τον προβλήματος στην χώρα μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις Μεταμοσχεύεις που να ενεργοποιεί όλους τους δυνατούς πόρους της Ελληνικής Πολιτείας. Ταυτόχρονα Θα εξοικονομηθούν πολλά χρήματα για τα δημόσια οικονομικά.
10) Στο πλαίσιο τον ΕΦΚΑ και την βάση της ισότιμης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων τον, ζητούμε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της “συνεχιζόμενης Θεραπείας” για όλους τους νεφροπαθείς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ. Στους νεφροπαθείς η διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην διαχείριση της πάθησης με σημαντικές συνέπειες στην υγεία τους. Ως τώρα το ΙΚΑ χορηγεί ασφαλιστική ικανότητα για την ιατρική περίθαλψη λόγω συνεχιζόμενης Θεραπείας εφόσον διαρκεί η πάθηση (Α.Ν. 1846/51), ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις όπως ισχύουν (ν. 3655/2008).

Υ.Γ.: Ο Σύλλογός μας αριθμεί 250 μέλη, εκ των οποίων 180 αιμοκαθαρόμενοι, 20 περιτοναϊκής πλύσης και 50 μεταμοσχευμένοι, τα οποία έχουν αγγίξει το όριο της φτώχειας από τις αλλεπάλληλες μειώσεις σε συντάξεις, δώρα, και από τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη αγοράς φαρμάκων, κόστη διαβίωσης, κόστη εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το