Τοπικά

Επιστημονικό συμπόσιο από το Πανεπιστήμιο για τη γεωργία της Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Συμπόσιο με θέμα «Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν-Προοπτικές», στις 2 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κτήριο Κατσίγρα), στην πλατεία Ταχυδρομείου, στη Λάρισα.
Το Συμπόσιο θα βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Θεσσαλίας.

Την Εκδήλωση θα στηρίξουν το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, ο ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Δήμος Λαρισαίων και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Η αγροτική παραγωγή παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από το κλίμα και επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της κλιματικής μεταβλητότητας και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε αύξηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων. Η διαχρονικά παρατηρούμενη συνδυασμένη αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση του υετού σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, όπου ήδη υπάρχει έλλειψη νερού, αναμένεται να έχει προφανείς επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στην οικονομία. Ειδικά σε ημίξηρες και ξηρές περιοχές επηρεάζονται οι υδάτινες μάζες της ξηράς λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι εκτιμώμενες βασικές κλιματικές τάσεις για την περιοχή της Μεσογείου είναι η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη ξηρότητα του κλίματος με μείωση του υετού της τάξης του 20% και η ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και δασικές πυρκαγιές.
Η γεωργία δεν αποτελεί σήμερα αντικείμενο βέλτιστης διαχείρισης σχετικά με την τρέχουσα φυσική κλιματική μεταβλητότητα λόγω των πολιτικών που ακολουθούνται, αλλά και της τεχνολογίας και των πρακτικών, που (δεν) εφαρμόζονται. Ωστόσο, μια πιο επικαιροποιημένη επιλογή πολιτικών, πρακτικών και τεχνολογιών αναμένεται να περιορίσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ευπάθεια και τρωτότητα της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, ειδικότερα σε ημίξηρες περιοχές, όπως η Θεσσαλία.

 

Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:
-Κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή
-Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στη γεωργία
-Διαχείριση νερού και εδαφών
-Ψηφιακές εφαρμογές στη γεωργία
-Φυτοπροστασία: εχθροί – ασθένειες
-Αγροτική παραγωγή

 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Οι σκοποί και οι στόχοι του ειδικού θεματικού Συμποσίου: «Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν-Προοπτικές» συνοψίζονται ως εξής:
(1) Να αναδείξει το θέμα της ευάλωτης ή ευπαθούς γεωργίας, που χαρακτηρίζει τη γεωργία της Θεσσαλίας σήμερα.
(2) Να καταγράψει τα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες, που συνθέτουν την παρούσα κατάσταση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
(3) Να διερευνήσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και πρακτικές, που αναμένεται να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της ΚΑΠ με στόχο την αναπτυξιακή αναβάθμιση της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας.
(4) Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο εφαρμοσμένων τεχνολογικών-επιστημονικών μέτρων και συστημάτων, που αναμένεται να συμβάλουν στην παραπάνω αναβάθμιση.
(5) Να συμβάλει στην ενίσχυση της συνέργειας των αγροτών μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αγροτών και φορέων.
(6) Τέλος, να συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση και αναδόμηση του ρόλου της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη γεωργία της χώρας.

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
«ΕΥΑΛΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΑΡΟΝ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Κτηρίου Κατσίγρα (κέντρο Λάρισας)

08.30 – 09.00 Εγγραφές

09.00 – 10.00 Χαιρετισμοί-Έναρξη

-Κόκκαλη Βασίλη, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Αγοραστό Κωνσταντίνο, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
-Κωτσό Γεώργιο, Πρόεδρο ΠΕΔ Θεσσαλίας & Δήμαρχο Μουζακίου
-Καλογιάννη Απόστολο, Δήμαρχο Λαρισαίων
-Καθηγητή Πετράκο Γεώργιο, Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-Καθηγητή Σπηλιώτη Ξενοφών, Πρύτανη ΤΕΙ Θεσσαλίας
-Δρ. Καρέτσο Γεώργιο, Πρόεδρο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
-Κουρεμπέ Θεοφάνη, Πρόεδρο ΕΛΓΑ
-Γιαννακόπουλο Σωτήρη, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Λάρισας

10.00 – 11.00 1η Ενότητα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Προεδρείο: Ε. Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας και Ν. Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ

10.00-10.15 Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στoυς υδατικούς πόρους και
ακραία φαινόμενα στη Θεσσαλία.
Α. Λουκάς, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΠΘ
10.15-10.30 Προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.
Α. Παπαχατζής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας.
10.30-10.45 Αγροκλιματική ζωνοποίηση και αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
Ν.Ρ. Δαλέζιος, αφ. Καθηγητής Αγρομετεωρολογίας και
Τηλεπισκόπησης ΠΘ.
10.45-11.00 Aγροδασοπονία: ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Β. Π. Παπαναστάσης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ και
Α. Παντέρα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
11.15-11.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

11.15-11.45 Διάλειμμα – Καφές

11.45 – 12.45 2η Ενότητα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προεδρείο: Α. Λουκάς, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΠΘ και
Β. Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

11.45-12.00 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και καταστροφές στη γεωργία.
Ν.Ρ. Δαλέζιος, αφ. Καθηγητής Αγρομετεωρολογίας και
Τηλεπισκόπησης ΠΘ.
12.00-12.15 Ερημοποίηση γαιών και διάβρωση εδαφών στη Θεσσαλία.
Κ. Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ.
12.15-12.30 Χαλάζι στη Θεσσαλία: Συχνότητα εμφάνισης, Ασφάλιση,
Ενεργητική προστασία
Δρ. Μ. Σιούτας, Προϊστάμενος Τμ. Μελετών, Εφαρμογών και
Επικοινωνίας, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΕΛΓΑ,
και Θ. Κουρεμπές, Πρόεδρος ΕΛΓΑ
12.30-12.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

12.45 – 13.45 3η Ενότητα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

Προεδρείο: Δ. Γούσιος, Καθηγητής Π.Θ. και
Α. Παπαχατζής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

12.45-13.00 Σχεδίαση και Διαχείριση αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία.
Ν. Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ
13.00-13.15 Διαχείριση εδαφών στη Θεσσαλία.
Χ. Τσαντήλας, Ε. Ευαγγέλου και Α. Τσιτούρας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Λάρισα
13.15-13.30 Γεωργία ακριβείας: δυνατότητες-προοπτικές.
Σ. Σταματιάδης, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνος Γεωργικής Έρευνας,
ΓΑΙΑ-Μουσείο Γουλανδρή και
Α. Γκέρτσης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης
Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων, Perrotis College,
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη.
13.30-13.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

13.45 – 15.00 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

15.00 – 16.15 4η Ενότητα: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προεδρείο: Κ. Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ και
Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ

15.00 – 15.15 Εφαρμογές ΓΣΠ (GIS) και Τηλεπισκόπησης στη γεωργία.
Λ. Τούλιος, Αναπλ. Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας
και Δρ. Ι. Φαρασλής, ΠΘ.
15.15 – 15.30 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων στην οργάνωση της γεωργικής
παραγωγής.
Β. Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ.
15.30 – 15.45 Γεωχωρική και οργανοληπτική ταυτότητα: προστιθέμενη αξία
αγροτικών προϊόντων.
Δ. Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ
και Σ. Μουρελάτος, Οικοανάπτυξη, Θεσσαλονίκη.
15.45 – 16.00 Ψηφιακά Πληροφοριακά Συστήματα Υψηλής Ευκρίνειας για τη
γεωργία.
Σ. Κάρτσιος, Φυσικός-Μετεωρολόγος 3Δ ΑΕ
και Δ. Σκεπαστιανός, Πρόεδρος 3Δ ΑΕ, Θεσσαλονίκη.
16.00-16.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

16.15 – 17.15 5η Ενότητα: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Προεδρείο: Θ. Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ και
Γ. Νάνος, Καθηγητής ΠΘ.

16.15 – 16.30 Φυτοπροστασία στη Θεσσαλία.
Ε. Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
και Ε. Παπλωματάς, Καθηγητής – Αντιπρύτανης ΓΠΑ.
16.30 – 16.45 Παρακολούθηση και διαχείριση εντομολογικών εχθρών.
Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ και
X. Αθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ.

16.45 – 17.00 Εφαρμογή ολοκληρωμένης προστασίας φυτών σε επίπεδο
μικροκλίματος.
Δ. Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος-Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ ΑΕ,
Θεσσαλονίκη.
17.00 – 17.15 Ερωτήσεις-Συζήτηση

17.15 – 17.45 Διάλειμμα – Καφές

17.45 – 19.45 6η Ενότητα: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Προεδρείο: Χ. Τσαντήλας, Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας και
Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ.

17.45-18.00 Κύρια συστήματα αροτραίων καλλιεργειών-Παρόν και Προοπτικές.
Ν. Δαναλάτος, Καθηγητής Γεωργίας-Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας
ΠΘ, Δημήτριος Μπαρτζιάλης, Κυριάκος Γιαννούλης και Ελπινίκη
Σκουφογιάννη, Εργαστήριο Γεωργίας Τμήματος Γεωπονίας ΠΘ
18.00-18.15 Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στη Θεσσαλία.
Ε. Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας
18.15-18.30 Δενδρώδεις καλλιέργειες στη Θεσσαλία.
Γ. Νάνος, Καθηγητής ΠΘ.
18.30-18.45 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Θεσσαλία.
Κ. Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ,
Θ. Μπαρτζάνας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ-ΒΙΟ
και Ν. Κατσούλας, Αναπλ. Καθηγητής Π.Θ.
18.45-19.00 Εκμηχάνιση της γεωργίας και το κόστος παραγωγής.
Θ. Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ
19.00-19.15 Εξελίξεις-προσαρμογές γεωργικού παραγωγικού μοντέλου
Θεσσαλίας.
Δ. Γούσιος, Καθηγητής Π.Θ.
19.15-19.30 Οικονομικά γεωργικής παραγωγής.
Α. Κότιος, Καθηγητής– Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
19.30-19.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

19.45 – 20.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Ν. Δαναλάτος και Ν.Ρ. Δαλέζιος,
Συμμετέχοντες: Θ. Γέμτος, Κ. Τσιμπούκας, Α. Κότιος, Δ. Γούσιος,
Παπαχατζής, Κοκκινοπλίτης, Ε. Βογιατζή, Θ. Κουρεμπές

20.15 – 20.30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Ν. Δαναλάτος, Ν.Ρ. Δαλέζιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, αφυπηρετήσας Καθηγητής
Αγρομετεωρολογίας και Τηλεπισκόπησης ΠΘ
Αντιπρόεδροι: Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΘ
Μαρία Σακελλαρίου- Μακραντωνάκη, Καθηγήτρια Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΘ.
Μέλη (αλφαβητικά)
1. Χρήστος Αθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ
2. Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
3. Ελένη Βογιατζή, Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας
4. Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ
5. Αθανάσιος Γκέρτσης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων, Perotis College, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
6. Δημήτρης Γούσιος, Καθηγητής ΠΘ
7. Νικόλαος Δέρκας, Αναπλ. Καθηγητής ΓΠΑ
8. Στέργιος Κάρτσιος, Φυσικός-Μετεωρολόγος 3Δ
9. Νικόλαος Κατσούλας, Αναπλ. Καθηγητής ΠΘ
10. Κώστας Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ
11. Κώστας Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ
12. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής-Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
13. Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ
14. Δημήτριος Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος-Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ ΑΕ
Θεσσαλονίκη
15. Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής – Κοσμήτορας ΠΘ
16. Βασίλης Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
17. Σπύρος Μουρελάτος, Δρ. Βιολογίας, Οικοανάπτυξη, Θεσσαλονίκη.
18. Θωμάς Μπαρτζάνας, Δρ. Γεωπόνος, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ-ΒΙΟ
19. Γιώργος Νάνος, Καθηγητής ΠΘ
20. Α. Παντέρα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
21. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΠΘ
22. Βασίλης Παπαναστάσης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
23. Αλέξανδρος Παπαχατζής,Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
24. Επαμεινώντας Παπλωματάς, Καθηγητής – Αντιπρύτανης ΓΠΑ
25. Μιχάλης Σιούτας, Δρ. Μετεωρολόγος, Υπεύθυνος Επιστημονικών Ερευνών ΕΛΓΑ
26. Σ. Σταματιάδης, Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνος Γεωργικής Έρευνας, ΓΑΙΑ-Μουσείο Γουλανδρή
27. Λεωνίδας Τούλιος, Υποδιευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας,
28. Χρήστος Τσαντήλας, Διευθυντής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας
29. Κώστας Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ
30. Ιωάννης Φαρασλής, Δρ. Τηλεπισκόπησης, ΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΘ
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, αφυπηρετήσας Καθηγητής
Αγρομετεωρολογίας και Τηλεπισκόπησης ΠΘ

Μέλη (αλφαβητικά)

1. Βασίλειος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
2. Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ,
3. Πάνος Βλασταρίδης, Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
4. Γεώργιος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
5. Χρήστος Γενιτσεφτσής, Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
6. Κυριάκος Γιαννούλης, Δρ. ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
7. Ανέστης Καρκάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
8. Ευθυμία Λεβίζου, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
9. Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
10. Ουρανία Παυλή, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας ΠΘ
11. Σπύρος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
12. Μάριος Σπηλιωτόπουλος, Δρ. ΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το