Τοπικά

Επιστημονική διάλεξη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στo πλαίσιo της σειράς επιστημονικών διαλέξεων του τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα δοθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, στις 12:00, διάλεξη με τίτλο«Bιοαπορρύπανση των αγροβιομηχανικών αποβλήτων: Το παράδειγμα της βιοδιάσπασης του μυκητοκτόνου thiabendazole».

Τη διάλεξη θα δώσει ο Δρ. Σωτήριος Βασιλειάδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Π.Θ.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω:
Microsoft Teams: http://bitly.ws/cLnI
Livestreaming: https://diavlos.grnet.gr/event/e1938
Facebook: https://www.facebook.com/env.uth.gr

Περίληψη: To thiabendazole (TBZ) είναι ένα έμμονο και τοξικό βενζιμιδαζολικό μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται κυρίως μετασυλλεκτικά στα συσκευαστήρια φρούτων για την προστασία τους κατά την αποθήκευση.
Από την εφαρμογή του παράγονται μεγάλοι όγκοι υγρών αποβλήτων που σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να αποτοξικοποιούνται in situ. Εξαιτίας ωστόσο του υψηλού κόστους που ενέχει η διαχείριση των αποβλήτων αυτών
και της απουσίας καθιερωμένου συστήματος διαχείρισης, καταλήγουν τελικά στο περιβάλλον μέσω απόρριψης σε γειτονικούς υδάτινους ή εδαφικούς φορείς, πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική σημειακή ρύπανση των φυσικών πόρων. Στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ανάλογων ρύπων απομονώθηκε, από έδαφος ρυπασμένο με ΤΒΖ, η πρώτη βακτηριακή κοινοπραξία με ικανότητα να διασπά το μυκητοκτόνο και διερευνήθηκε η μικροβιακή της σύσταση και η αποδομητική της ικανότητα. Στη συνεχεία με συνδυασμό σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων μελετήθηκαν και παρουσιάζονται (i) το γενετικό υπόβαθρο και τα σημαντικότερα μέλη της κοινοπραξίας, (ii) οι θρεπτικές και μεταβολικές μικροβιακές αλληλεξαρτήσεις, (iii) το μονοπάτι μεταβολισμού του ΤΒΖ και (iv) οι σχετικοί γενετικοί μηχανισμοί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το