Τοπικά

Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων στον Δήμο Αλμυρού

Σε επισκευή – συντήρηση των σχολικών κτιρίων θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού, καθώς εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Σχετική μελέτη με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 57.450 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο αναφέρεται σε εργασίες αποκατάστασης φθορών – προστασίας και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του της Δ.Ε. Αλμυρού Δήμου Αλμυρού, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η υγιεινή, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα τα σχολεία στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις είναι τα εξής: Γενικό Λύκειο Αλμυρού, 3ο Δημοτικό Αλμυρού, Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης, Δημοτικό Σχολείο Αχιλλείου, Δημοτικό Σχολείο Βρύναινας, Δημοτικό Σχολείο Σούρπης, Νηπιαγωγείο Αμαλιάπολης, 1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Αλμυρού, Γυμνάσιο Πτελεού.
Η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου θα γίνει με συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατανομή πιστώσεων
Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού ενέκρινε πίστωση ποσού 46.775,23 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ δόση). Η Σχολική Επιτροπή προχώρησε στην κατανομή της προαναφερόμενης πίστωσης ως εξής:
1ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού 2.500 ευρώ, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού 2.500 ευρώ, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού 4.000 ευρώ, 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού 2.500 ευρώ, 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού 2.500 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδώρων 1.500 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αμαλιάπολης 1.500 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ανάβρας 1.500 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχίλλειου 2.000 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βρύναινας 1.500 ευρώ, Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης 3.000 ευρώ, Δημοτικό Σχολείο Πτελεού 1.500 ευρώ, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σούρπης 3.00 ευρώ, Ειδικό Σχολείο Αλμυρού 2.000 ευρώ, 1ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 1.000 ευρώ, 2ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 1.700 ευρώ, 3ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 1.000 ευρώ, 4ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 1.000 ευρώ, 5ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 1.000 ευρώ, Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου 1.000 ευρώ, 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Ευξεινούπολης 1.500 ευρώ, Νηπιαγωγείο Κροκίου 1.000 ευρώ, Νηπιαγωγείο Πτελεού 1.000 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι το ποσό των 5.075,23 θα παραμείνει στο ταμείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Επίσης, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε σε αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 25.186,66 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ως εξής: Γενικό Λύκειο 3.000 ευρώ, ΕΠΑΛ – ΕΚ 4.000 ευρώ, ΕΕΕΕΚ Ειδικό Σχολείο 1.500 ευρώ, 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού 2.500 ευρώ, 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού 2.500 ευρώ, Γυμνάσιο Ευξεινούπολης 2.500 ευρώ, Γυμνάσιο Σούρπης 2.500 ευρώ, Γυμνάσιο Πτελεού 1.500 ευρώ.
Το ποσό των 5.186,66 ευρώ θα παραμείνει στο ταμείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το