Τοπικά

Επιμελητήριο Μαγνησίας: Υποχρεωτική η ενημέρωση των καταναλωτών για την αποδοχή καρτών

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους ιδιοκτήτες καταστημάτων πως είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή των καρτών και των μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών σε ευκρινές σημείο στο κατάστημά τους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του η ενημέρωση κρίνεται υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4446/2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή ενώ για όσους δεν συμμορφωθούν, τα διοικητικά πρόστιμα είναι αρκετά «τσουχτερά».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές, τονίζεται στην σχετική νομοθεσία, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει, επίσης, πως οι καταναλωτές και οι Ενώσεις καταναλωτών μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου ορίζεται η ‘Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου.
Οι διατάξεις του άρθρου 66 ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το