Τοπικά

Επιδότηση μέχρι 3.950 ευρώ ανά στρέμμα για αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία

Αµπέλια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και κεράσια συνιστούν τις επιλέξιμες καλλιέργειες της 2ης πρόσκλησης της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί την αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης προστασίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόσφατα υπογράφηκαν και τα οριστικά αποτελέσματα της 1ης σχετικής πρόσκλησης επιταχύνοντας την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ό,τι αφορά τώρα στην 2η πρόσκληση της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων», θα υπάρχουν τρία βασικά σημεία:
-Για πρώτη φορά εκτός από φυσικά πρόσωπα, επιλέξιµα προς ενισχύση θα είναι και τα συλλογικά σχήµατα όπως Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
-Αυξάνεται η ενίσχυση για το αµπέλι κατά 200 ευρώ ανά στρέµµα καθώς πλέον θα επιδοτούνται και τα συρµατόσχοινα.
-Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ από τα 12,5 της πρώτης πρόσκλησης.

Επιλέξιµες δαπάνες
Οι δικαιούχοι του Μέτρου επιδοτούνται για:
-Αντιχαλαζική προστασία: ∆ενδρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζεται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 ευρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ενίσχυση φτάνει τα 1.900 και 1.700 ευρώ ανά στρέµµα. Στα αµπέλια η ενίσχυση κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 2.250 ευρώ το στρέµµα.
Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση 3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 3,8 µέτρων 3.750. Για τα κεράσια το ποσό ορίζεται στα 3.400 ευρώ.
-∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, αµπέλια 380 ευρώ.
-Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέλια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.
-Αντιπαγετική προστασία: από 8 έως 44 στρέµµατα το εύλογο κόστος κυµαίνεται αντίστοιχα από 9.000 έως 21.500 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το