Τοπικά

Eπιδοτήσεις 115.000 ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται να επιστρέψουν 350 αγρότες από τη Μαγνησία

Αντιμέτωποι με το φάσμα της επιστροφής επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται εκατοντάδες αγρότες στη Μαγνησία. Ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε σχετικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων και τους καλεί να διαπιστώσουν με έγγραφη πρόσκληση, που θα βρουν σε μήνυμα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», αν θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά, που τους έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρατύπως και αφορούν αιτήσεις για το 2018. Πάντως, οι αγρότες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να δοθούν, ζητάει πίσω ο ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016 και προχωρεί στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις, που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Μαγνησία οι αγρότες που έχουν βρει ηλεκτρονικό μήνυμα στην «Καρτέλα» τους, είναι 350, ενώ το συνολικό ποσό της επιστροφής φτάνει τις 115.000 ευρώ. Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα οι έγγραφες προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», για τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία. Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά, οφειλές από διοικητικές κυρώσεις, οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 16/12/2019 να υποβάλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφως, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους. Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει τη διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση, βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του δικαιούχου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά οφειλόμενου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τη συναίνεση, για τον σκοπό αυτό, όπως αποτυπώνεται στο σημείο Ζ1 «Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων» των κατ’ έτος υποβαλλόμενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Βάσει του άρθρου 63 παρ.3 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013, δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εκτός των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών, από την ανάρτησή της στον λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός δεν έχει προσωπικό λογαριασμό, για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα. Να αναφερθεί ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online, για τα έτη 2014-2019, δεν απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το