Ελλάδα

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 10.000 προσλήψεις

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε χρόνο απασχόλησης και κατάρτισης προωθεί ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα «ανοίξει» εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, πιθανότατα εντός του Μαρτίου και θα απευθύνεται σε 10.000 επιδοτούμενους ανέργους.

Η λογική είναι να μπορούν να μετατρέπουν οι άνεργοι το επίδομα ανεργίας που εισπράττουν από τον Οργανισμό σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας. Οι επιδοτούμενες θέσεις θα έχουν χρονική διάρκεια το λιγότερο 5 μήνες και το περισσότερο έναν χρόνο. Οσοι είναι σήμερα ενταγμένοι στην τακτική 12μηνη επιδότηση του ΟΑΕΔ πρέπει να εισπράττουν το επίδομα για χρονικό διάστημα από 6μηνο και κάτω ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το επίδομα ανεργίας που εισπράττει ο δικαιούχος.

«Είναι το μοναδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που απευθύνεται στους επιδοτούμενους ανέργους με σκοπό την πρόληψη της μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας. Ο σχεδιασμός του εξασφαλίζει στους ανέργους είτε σταθερή εργασιακή ένταξη, είτε 12μηνης διάρκειας επιδότηση της ανεργίας μετά τη λήξη του προγράμματος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ανέργου να επιλέξει τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή επανένταξης και να δώσει προτεραιότητα στην απασχόληση», δηλώνει η καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη, διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση. Οι δικαιούχοι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων συμμετέχουν εφόσον αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο στάδια.

• Το α’ στάδιο διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τον δικαιούχο μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης. Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση.

• Το β’ στάδιο αφορά το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών για αμιγή απασχόληση.

Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι ωφελούμενοι

• Επιδοτούμενοι Ανεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης). Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

• Επιδοτούμενοι Μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση.

Προσοχή, καθώς οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ποσό επιχορήγησης

Α’ στάδιο: Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά (καλύπτει τυχόν νομοθετική αλλαγή).

Δηλαδή, στην Α’ φάση του προγράμματος η επιχορήγηση θα ισούται με το επίδομα που εισπράττει ο άνεργος: 360-460 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση.

Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ 8 ευρώ.

Δηλαδή θα δίνεται το επίδομα των 200 ευρώ για τη μακροχρόνια ανεργία και άλλα 200 ευρώ, σύνολο 400 ευρώ τον μήνα.

Β’ στάδιο: Στο Β΄ στάδιο του προγράμματος, που είναι εκτός του χρονικού διαστήματος της επιχορηγούμενης ανεργίας, το ποσό της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται το ίδιο για όλους στα 360 ευρώ τον μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το