Τοπικά

Επιχορήγηση 500.000 Ε επιπλέον της ετήσιας ζητεί ο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ από τον Δήμο Βόλου

Αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης κατά 500.000 ευρώ για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών μέχρι τέλος του έτους θα αιτηθεί ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ από τον Δήμο Βόλου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Να αναφερθεί ότι η τακτική επιχορήγηση του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου είναι μέχρι σήμερα 5.570.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 «Πόροι των Δημοτικών Νομικών Προσώπων είναι ιδίως η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.
Με βάση το Φ.Ε.Κ. σύστασης του Νομικού Προσώπου (1316/ΤΒ/16-6-2011) το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Βόλου ανέρχεται σε 9.555.000 ευρώ.
Μετά τη συνεργασία, του Δήμου Βόλου και των Διευθύνσεών του ο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες δράσεις – δραστηριότητες, δαπανώντας χρήματα του προϋπολογισμού του 2019.
Σύμφωνα με την εισήγηση «η αυξημένη δραστηριότητα αναγκάζει να αιτηθεί αύξηση της τακτικής επιχορήγησης, προκειμένου να καλυφτούν ανάγκες – δράσεις που είναι προγραμματισμένες έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό ποσό που ζητεί να λάβει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ επιπλέον της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης ανέρχεται στις 500.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
– Για την ενίσχυση των κωδικών του φυσικού αερίου 250.000 ευρώ.
– Για την ενίσχυση των κωδικών συντήρησης των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων 150.000 ευρώ.
– Για την ενίσχυση των κωδικών συντήρησης των Πολιτιστικών εγκαταστάσεων απαιτείται 20.000 ευρώ.
– Για την ενίσχυση των κωδικών συντήρησης των εγκαταστάσεων στους Παιδικούς σταθμούς 70.000 ευρώ.
– Για την ενίσχυση των κωδικών συντήρησης των εγκαταστάσεων των Μουσείων 10.000 ευρώ.
Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ«τα προαναφερόμενα ποσά είναι αδύνατο να καλυφτούν από την υπάρχουσα τακτική επιχορήγηση και τα ίδια έσοδα».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το