Τοπικά

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το Νοσοκομείο Βόλου

Ιδιώτης θα αναλάβει την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Νοσοκομείου Βόλου.
Το αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατάρτιση εσωτερικών διαδικασιών για την εκπλήρωση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Νοσοκομείου ώστε να επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπλήρωση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το εγχείρημα της ανάπτυξης Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού έχει στόχο στην προσπάθεια διαχείρισης της λειτουργίας του συστήματος υγείας και ιδιαίτερα των νοσοκομείων. Πρόκειται για αυστηρά «κοινωνικούς οργανισμούς» στους οποίους οι σκοποί τους διευρύνονται και περιλαμβάνουν μαζί στόχους, αποτελεσματικής διαχείρισης και οικονομοτεχνικής απόδοσης, αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους για την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα . Το σχέδιο θα αποτελέσει «οδηγό» καθώς εκτιμάται ότι λίγα Νοσοκομεία έχουν καταρτίσει και εφαρμόσει Επιχειρησιακά σχέδια για την ανάπτυξη αρχών ορθολογικού Management, με σκοπό καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το