Τοπικά

Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού με 12,6εκ. ευρώ για υποδοχή λυμάτων από Αγριά και Νέα Αγχίαλο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτήσει με 12,6 εκατομμύρια ευρώ την επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού για την υποδοχή των λυμάτων από την Αγριά και την Αγχίαλο. Το εξωτερικό γραφείο που ανέλαβε τη μελέτη για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ ολοκλήρωσε την προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
H εγκατάσταση του Βόλου έχει κατασκευαστεί σε τέσσερις φάσεις και μετά την τελευταία επέκτασή της, η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 170.000 ισοδυνάμους κατοίκους, υδραυλικής παροχής 40.000m3/d. Ο Βιολογικός δέχεται σήμερα αστικά λύματα από τους πρώην Δήμους Βόλου, Ν. Ιωνίας και Πορταριάς, από τα Δ.Δ. Διμηνίου Δήμου Αισωνίας, Δ.Δ. Βελεστίνου πρώην Δήμου Φερών και από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας, καθώς επίσης και βιομηχανικά απόβλητα από την Α’ ΒΙ.ΠΕ. και το ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου.

Με τα νέα έργα που θα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ από το υπουργείο Περιβάλλοντος προβλέπεται αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Βόλου, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται απόβλητα 215.000 ισοδυνάμων κατοίκων, με μέση ημερήσια παροχή 48.100 m3/d.
Ειδικότερα προβλέπεται η τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του ενός εκ των πέντε υφιστάμενων βιολογικών αντιδραστήρων, ο οποίος σε συνδυασμό με την κατασκευή μίας νέας δεξαμενής, θα λειτουργεί ως βιολογικός αντιδραστήρας βιομεμβρανών (MBR) και θα επεξεργάζεται μέση ημερήσια παροχή 16.100 m3/d, που αντιστοιχεί σε 79.000 ισοδυνάμους κατοίκους. Η υπόλοιπη παροχή (32.000 m3/d), που αντιστοιχεί σε 136.000 ισοδυνάμους κατοίκους θα οδηγείται, όπως και σήμερα, στους υπόλοιπους τέσσερις υφιστάμενους βιολογικούς αντιδραστήρες.

Ειδικότερα στο αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνονται:
Η εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για την κατασκευή των έργων επέκτασης,
η κατασκευή των έργων επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,
η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
η θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων επέκτασης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με πρόβλεψη δαπάνης για το έτος 2018 ποσού 600.000,00 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το