Τοπικά

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης από ΔΕΥΑΜΒ

Στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την κατασκευή νέων διακλαδώσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 450.000 ευρώ. Σχετική ομόφωνη για την έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη του έργου είναι η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βόλου, προκειμένου να κατασκευασθούν αναμονές σύνδεσης, καθώς και η κατασκευή διακλαδώσεων, είτε στο νεοκατασκευαζόμενο, είτε στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων.
Να αναφερθεί ότι σε εκκρεμότητα για σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο είναι μεγάλος αριθμός αιτήσεων τόσο σε συνοικίες του Βόλου όσο και της Νέας Ιωνίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα λόγω έλλειψης αναμονών και διακλαδώσεων.
Επίσης, η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απορροής των όμβριων υδάτων, ενώ ο ανάδοχος εργολάβος θα αναλάβει τόσο τις αποκαταστάσεις των
οδοστρωμάτων, όσο και αυτές των πεζοδρομίων και των λιθόστρωτων.
Να αναφερθεί ότι δεν πρόκειται για ενιαίο έργο, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες, που η εντολή εκτέλεσής τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά. Τις εντολές εργασίας θα δίνει ο επιβλέπων στον εργολάβο.

Νέο Πειθαρχικό στη ΔΕΥΑΜΒ
Στο μεταξύ, μετά από τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, η σύνθεση του πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, έχει ως εξής:
Σαββάκης Αριστείδης, πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ, με αναπληρωτή αυτού τον
αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Επιχείρησης Μαλαματίνη Απόστολο, μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ,
με αναπληρωτή αυτού τον Καπουρνιώτη Μιχάλη, μέλος Δ.Σ. της Επιχείρησης, Χάλαρη Σοφία, μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ, με αναπληρωτή αυτής τον Πατέρα Αριστοτέλη, μέλος Δ.Σ. της Επιχείρησης, Κανταρτζή Στέφανο, εκτελών χρέη αναπληρωτή γενικού δ/ντή της ΔΕΥΑΜΒ, Παλάντζας Ιωσήφ, εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ, με αναπληρωτή αυτού το μέλος του ΔΣ του Σ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ Ζεμπέογλου Βάιο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το