Τοπικά

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ και νέες διακλαδώσεις με ποσό 450.000 ευρώ

Η ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει στη δημοπράτηση της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης και κατασκευή νέων διακλαδώσεων, προϋπολογισμού 450.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη του έργου είναι:
Η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βόλου, προκειμένου να κατασκευασθούν αναμονές σύνδεσης.
Η κατασκευή διακλαδώσεων, είτε στο νεοκατασκευαζόμενο, είτε στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων.
Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απορροής των όμβριων υδάτων.

Οι αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λιθόστρωτων.
Οι εργασίες κατασκευής του έργου, θεωρούνται ότι αρχίζουν με την πρώτη εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες, που η εντολή εκτέλεσής τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά.

Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει στη Δημοπράτηση, των εργασιών συντήρησης του αρδευτικού δικτύου προϋπολογισμού 100.300,00€ πλέον Φ.Π.Α..
Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται είναι οι εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, των δεξαμενών άρδευσης, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών σ’ αυτά και τις εγκαταστάσεις τους.
Οι εργασίες εκτελούνται στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ, εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών του Δήμου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το