Τοπικά

Επέκταση δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον Βόλο

Επεκτείνεται το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας του Βόλου με 1 εκατομμύριο ευρώ που θα προέλθει από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που εξασφάλισε η Περιφέρεια.

Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπονται Ογλ (από Ιάσoνος έως Γαλλίας), Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δημητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσoνος έως 28η Οκτωβρίου).

Πρόκειται για ιδιαίτερα στενούς και πολυσύχναστους δρόμους που ενώνουν το αστικό κέντρο με το παραλιακό μέτωπο. Χαρακτηρίζονται από χρήσεις κατοικίας, εμπορικές δραστηριότητες και σχολεία και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην κίνηση των πεζών. Το τμήμα της οδού Ογλ από Ιάσονος έως Γαλλίας έχει μέσο πλάτος 8,00 μ. Tο ίδιο και το τμήμα της οδού Τοπάλη από την οδό Αργοναυτών έως την οδό Δημητριάδος, ενώ στο τμήμα της οδού Μαυροκορδάτου, από την οδό Ιάσονος έως την οδό 28ης Οκτωβρίου, κυμαίνεται από 8,50 μ. έως 10,20 μ. Γενικά, το πλάτος των πεζοδρομίων είναι μικρό, σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκές για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, που αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα με κίνδυνο της σωματικής τους ασφάλειας. Δεν υπάρχουν ράμπες ΑμεΑ και διαβάσεις πεζών. Σε πολλά σημεία τα κράσπεδα και οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων είναι κατεστραμμένα.

Για τη μετατροπή των οδών οδικής κυκλοφορίας Ογλ (από Ιάσονος έως Γαλλίας), Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δημητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσονος έως την οδό 28ης Οκτωβρίου) σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,50 μ. σε όλο το μήκος της οδού με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας και η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. (εκτός του κρασπέδου και οποιονδήποτε στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης. Τα υπάρχοντα δέντρα διατηρούνται και όπου το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου, φυτεύονται νέα δέντρα, στα σημεία που υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης.

Κατά μήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο του κρασπέδου τοποθετούνται μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα και μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Προβλέπονται κάποιες θέσεις προσωρινής στάθμευσης κυρίως μπροστά από τις κλινικές ωστόσο, επειδή το πλάτος των οδών δεν επαρκεί, οι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, δικύκλων κ.λπ. που υφίστανται θα μεταφερθούν σε κοντινές οδούς. Στην οδό Μαυροκορδάτου που έχει και το μεγαλύτερο πλάτος προβλέπεται και ζώνη όδευσης τυφλών.

Οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά κατασκευής έχουν ως ακολούθως:

-Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πρόκειται για την καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (υποβάσεων με την επίστρωσή τους, σκυροδεμάτων κ.λπ.) των υφιστάμενων πεζοδρομίων, του υφιστάμενου ρείθρου και κρασπέδου.

-Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων με πλήρης εκσκαφή μέχρι πλάτους 5 μ. θεμελίων τεχνικών έργων, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από μάρμαρο, πλακόστρωση πεζοδρομίων, με πλάκες τύπου γρανίτη.

Το τμήμα της οδού ήπιας κυκλοφορίας επιστρώνεται κυβόλιθους γκρι Καβάλας.

Η είσοδος και έξοδος από κάθε τμήμα της ήπιας οδού σηματοδοτείται με την τοποθέτηση κυβόλιθου από γρανίτη.

Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών, γίνεται η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, καθώς και των πινακίδων οδικής σήμανσης.

-Στη μελέτη προβλέπονται εσοχές για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όπισθεν του κάδου, διάδρομος πεζών πλάτους τουλάχιστον 1.50 μ. Όπου δεν είναι εφικτή η επανατοποθέτησή τους θα προταθούν από τον Δήμο νέες κοντινές θέσεις, στην πλευρά των οδών στις οποίες επιτρέπεται ή στάθμευση, καταλαμβάνοντας τμήμα του χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Ο ηλεκτροφωτισμός

Η μελέτη αφορά και τον ηλεκτροφωτισμό των οδών Ογλ από Ιάσονος έως Γαλλίας, Τοπάλη από Αργοναυτών έως Δημητριάδος και Μαυροκορδάτου από Ιάσονος έως 28ης Οκτωβρίου που θα διαμορφωθούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Στις παραπάνω οδούς θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα κορυφής ιστού, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με Led. Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε ιστούς 4 μέτρων περίπου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν από τη μία πλευρά του δρόμου για αυτό και επιλέγηκαν φωτιστικά ασύμμετρης δέσμης.

Η επιλογή φωτισμού με Led έγινε στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διάρκεια ζωής των Led, στην ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησής τους που είναι ιδιαίτερα θετικός παράγοντας, δεδομένου ότι οι εν λόγω οδοί βρίσκονται στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το