Τοπικά

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων στη Μαγνησία

Επαναπροκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας η πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών/τριών των παρακάτω σχολικών μονάδων:
1. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Αλόννησο
2. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ με έδρα την Σκιάθο
3. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ με έδρα την Σκόπελο
4. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Αλόννησο

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μέλος του ΕΕΠ, που έχει τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ν 4823/21 (ΦΕΚ Α’ 136). από την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 ώρα 14:59 έως και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΔΕ Μαγνησίας: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις Αιτήσεις υποψηφιότητας –και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά- για την επιλογή αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΔΕ Μαγνησίας: [email protected] από την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 ώρα 14:59 έως και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00.

Χρησιμοποιείται (συμπληρώνεται) η συνημμένη φόρμα Αίτησης και μόνο. Η συμπληρωμένη φόρμα μετατρέπεται σε αρχείο τύπου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά μέσω
της αντίστοιχης διαδικασίας .GOV – Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. H Αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση και κάθε ομάδα δικαιολογητικών των περιπτώσεων (α έως η όπως ανωτέρω) θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο .pdf. Το συντομότερο επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2421072198, κ Κουμπαρέλου – κ. Νεραντζά, ώστε να πληροφορούνται τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης και –κυρίως- να επιβεβαιώνουν την παραλαβή του mail τους.

Συνιστάται, το μέγεθος του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) να μην υπερβαίνει τα 10 MB και αν αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να γίνεται αποστολή σε περισσότερα του ενός mail.

Επίσης συνιστάται, το Όνομα Αρχείου κάθε εγγράφου το οποίο θα αποσταλεί να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Επίθετο Υποψηφίου_αα εγγράφου_θέμα εγγράφου.pdf. Το Όνομα
Αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες, συνολικά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το