Οικονομία

Εως σήμερα οφείλουν οι επιχειρήσεις να καταβάλουν το δώρο Πάσχα

Έως σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, οφείλουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες να καταβάλουν το δώρο Πάσχα, που όπως και το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν επιτρέπεται η μη καταβολή του και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής του. Σύμφωνα δε με τη ΓΣΕΕ, σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης εις βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Επίσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Οπως ενημερώνει τους εργαζομένους το Κέντρο Πληροφόρησης της ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

Πώς θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα έτους 2022 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Πώς θα καταβληθεί για τους εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή ή μπήκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

Ειδικά για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή ή υπήχθησαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 30/4/2022, ισχύουν τα εξής:

Εργαζόμενοι σε αναστολή από 1/1/2022 έως 31/1/2022 ή στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», θα λάβουν το δώρο Πάσχα από δύο διαφορετικές πηγές:

α) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα, πλην των διαστημάτων που οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή, ή στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», το αργότερο μέχρι σήμερα, βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους.

β) Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών τέθηκαν σε αναστολή, ή στο πρόγραμμα, η αναλογία του δώρου Πάσχα θα καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ειδικά για την περίπτωση του προγράμματος «Συν-Εργασία», η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις: α. για το έως την 31.3.2022 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, ενώ για το διάστημα από 1.4.2022 έως 30.4.2022, η καταβολή πραγματοποιείται έως τις 31.5.2022.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθούν και οι αναλογούσες στο δώρο Πάσχα ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω χρονικών διαστημάτων (αναστολών και υπαγωγής στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»), υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού των δικαιούχων-εργαζομένων.

Πηγή:kathimerini

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το