Τοπικά

Εντός ορίων τα δείγματα από τις συσκευασίες με RDF που ξεφορτώθηκαν στην ΑΓΕΤ

Από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων κ. Δωροθέας Κολυνδρίνη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF, που πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν συσκευασμένα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου με τελικό αποδέκτη το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Όπως διαπιστώθηκε από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις, οι τιμές των καυσίμων είναι εντός ορίων, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικότερα, oι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο ENVIROLAB IKE και αφορούν το εναλλακτικό στερεό καύσιμο – RDF με κωδικό 19.12.10 που παρελήφθη από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στις κάτωθι ημερομηνίες:
01/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την DECO S.p.A.
24/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την GEOCYCLE (Italia) Srl
Σε κάθε παραλαβή λήφθηκαν τρία (3) δείγματα (ένα δείγμα για κάθε 1.000 τόνους παρεληφθέντος εναλλακτικού καυσίμου) και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε ως προς τη
 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) (MJ/Kg as received)
 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο (% σε ξηρή βάση)
 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο (mg/MJ)
όπως προβλέπεται από την με αρ. πρωτ 56366/4351/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3339/Β/2014).

Τα τελικά αποτελέσματα, παρατίθενται στο παρακάτω Πίνακα:

Α/Α Παράμετρος Ελέγχου Μονάδα Ημερομηνία παραλαβής 1ο Δείγμα 2ο Δείγμα 3ο Δείγμα Κλάση του Μ.Ο των τριών δειγμάτων με βάση την Υ.Α 56366/4351/2014
1 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) MJ/Kg as received 01-03/04/2019 13,34 17,41 15,90 Κλάση 3
2 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο % σε ξηρή βάση 0,91 0,85 0,97 Κλάση 3
3 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/MJ 0,015 0,006 0,007 Κλάση 1
4 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) MJ/Kg as received 27-29/04/2019 30,80 29,37 28,30 Κλάση 1
5 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο % σε ξηρή βάση 0,78 0,45 0,60 Κλάση 3
6 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/MJ 0,010 0,010 0,011 Κλάση 1

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) για να χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει αυτά να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το