Τοπικά

Εννιά εταιρείες στον διαγωνισμό για το Μουσείο της Αργούς

 

Συνολικά 9 τεχνικές εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τη δημιουργία Μουσείου της Αργούς στον Βόλο, προϋπολογισμού 17.000.000 € (με Φ.Π.Α). Πρόκειται για τις:
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.E., ΒΕΡΜΙΟΝ ATEE , ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ,
ΤΕΔΡΑΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,Τ.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, P&C DEVELOPMENT S.A. , ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.
Σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν, η μέση έκπτωση προσφοράς κυμαίνεται από 18,29% ως και 1,00%.
Οι προσφορές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 6 Ιουνίου και όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα κληθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου να υποβάλλουν, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.5 και 23.6 της διακήρυξης προκειμένου να αποδειχτούν τα δηλωθέντα στοιχεία των προσφορών τους (ΕΕΕΣ και κατά περίπτωση συνοδευτικές υπεύθυνες δηλώσεις των πληροφοριών που παρείχαν στο ΕΕΕΣ) αναφορικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το