Τοπικά

Ενίσχυση οικογενειών σε ορεινές περιοχές – Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα κατατίθενται στα ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την καταβολή της ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεις, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε1 και εκκαθαριστικό 2019 (για εισοδήματα έτους 2018), φωτοτυπία 1ης σελίδας λογαριασμού τραπέζης.
Ανώτατο εισοδηματικό όριο ενίσχυσης είναι τα 4.700 ευρώ, ενώ το επίδομα αφορά οικογένειες και όχι μεμονωμένα άτομα.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού, ενώ για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 24263 50226 και 50225.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:
α. Ελλήνων υπηκόων. β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν) και Ελβετών πολιτών.
Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.
Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.
Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:
αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.
Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το