Τοπικά

Ενισχύεται με 15 εποχικούς υπαλλήλους ο Δήμος Βόλου

Με 15 υπαλλήλους ενισχύονται Διευθύνσεις του Δήμου Βόλου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ και θα απασχοληθούν έως τις 26 Ιουνίου του 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησης, οι υπάλληλοι κατανέμονται ως εξής:
Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης ενισχύεται με πέντε υπαλλήλους. Πρόκειται για τρεις ωφελούμενους ειδικότητας βοηθητικών εργασιών καθαριότητας και δύο οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Και οι πέντε θα απασχοληθούν στην υλοποίηση του έργου «δράσεις καθαρισμού ευαίσθητων περιοχών όπως παραλίες, αλσύλια, εγκαταλελειμμένα οικόπεδα κ.λπ.».
Στον Δημοτικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου τοποθετήθηκε ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός για το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως 26 Ιουνίου του 2021.
Ένας υπάλληλος ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού υδραυλικών εργασιών τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Πρασίνου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, στην ίδια διεύθυνση τοποθετήθηκαν τρεις κηπουροί που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου «δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης και επέκτασης αστικού πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα».

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε από χθες ένας υπάλληλος που θα συμμετέχει στις δράσεις υποστήριξης φύλαξης σχολικών μονάδων.
Δύο είναι οι υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ για το ίδιο χρονικό διάστημα και ο ένας, ειδικότητας πληροφορικής, θα απασχοληθεί στις δράσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, ενώ ο δεύτερος, ειδικότητας πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής, θα συμβάλει στις δράσεις οργάνωσης αρχείου και πελατολογίου.
Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων ενισχύεται έως 29 Ιουνίου με έναν ακόμη υπάλληλο, ειδικότητας βοηθητικών εργασιών καθαριότητας για τις δράσεις αναβάθμισης υπηρεσιών των δημοτικών κοιμητηρίων.
Ένας υπάλληλος τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν μηχανολόγο-μηχανικό που θα απασχοληθεί στις δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης σχολικών, προσχολικών και βρεφονηπιακών μονάδων.
Όλοι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις Διευθύνσεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Βόλου είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το