Τοπικά

Ενημερωτική συνάντηση τεχνικής υποστήριξης φορέων για δράσεις ΑμεΑ για το ΕΣΠΑ 2014-2020

thessalymixfinal

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοργανώνουν Ενημερωτική Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης Φορέων για την ένταξη Δράσεων με εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020(Π.Ε.Π.).
Η Εκδήλωση πραγματοποιείται την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148 & Θεοφράστου) στη Λάρισα με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Σκοπός της Συνάντησης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών των εμπλεκομένων με τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του Π.Ε.Π. φορέων της Θεσσαλίας στην εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της διασφάλισης της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ αποτελούν βασικές απαιτήσεις των κανονισμών των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατρέχει όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και η τήρηση της ελέγχεται κατά την διαδικασία επιλογής των προς συγχρηματοδότηση έργων. Κατά την διάρκεια της Συνάντησης θα γίνει παρουσίαση του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και εξειδίκευση των απαιτήσεων ανά κατηγορία έργων με παράθεση σχετικών παραδειγμάτων.

Μέσω της ενημέρωσης που θα δοθεί, στόχος είναι να γίνει ένα ακόμη βήμα για την προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και την προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας (Ν.4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες & του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το