Τοπικά

Οι εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας για το νέο σχολικό έτος

1o epal

Από τις 21 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας.

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδι-κότητας τεχνικού με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά ερ-γασίας. Ταυτόχρονα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα πρό-σβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) ή σε Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας κατόπιν Πανελλαδικών εξετάσεων. Από φέτος οι απόφοι-τοι ΕΠΑ.Λ. έχουν πρόσβαση και στα Α.Ε.Ι. ποσοστιαία, μέσω των ίδιων Πα-νελλαδικών εξετάσεων.
Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρί-ου Γυμνασίου.
Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκλη-ρώσει επιτυχώς την φοίτηση τους στην Α’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή στην Α’ Τάξη του ΓΕ.Λ.. Επίσης μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ για απόκτηση πτυχίου μόνο.
Για του απόφοιτους της Γ’ τάξης κατά το σχολικό έτος 2016-17 προβλέ-πεται μέσα από τον θεσμό του προαιρετικού μεταλυκειακού έτους, η δυνα-τότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, κανονική ασφάλιση και άδειες) και συμπληρωματικής ερ-γαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Οι απόφοιτοι αυτού του έτους θα μπορούν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5 και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Στο σχολείο θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2016-17 οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

ΤΑΞΗ Α’ (κοινό Πρόγραμμα Σπουδών)

ΤΑΞΗ Β’
1. Τομέας Μηχανολογίας
2. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
3. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΤΑΞΗ Γ’
1. Τομέας Μηχανολογίας, με ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογί-ας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων
2. Τομέας Δομικών Έργων, με ειδικότητα:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
3. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας, με ειδικότητες:
(α) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(β) Βοηθός Φαρμακείου
4. Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής, με ειδικότητες:
(α) Αισθητικής Τέχνης
(β) Κομμωτικής Τέχνης
5. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ειδικότητα:
(α) Γραφικών Τεχνών

Για εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτείται:
• Αστυνομική ταυτότητα κηδεμόνα,
• Απολυτήριο Γυμνασίου (αποστέλλεται από το Γυμνάσιο),
• 1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου και 1 φωτογραφία για την καρτέλα του μαθητή.

Για εγγραφή στην Β’ τάξη απαιτείται:
• Αστυνομική ταυτότητα κηδεμόνα,
• Απολυτήριο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή πτυχίο ΤΕΕ για όσους εγγρά-φονται μόνο για απόκτηση ειδικότητας,
• 1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (δεν δικαιούνται μαθητικό εισιτήριο όσοι εγγράφονται για δεύτερη ειδικότητα) και 1 φωτογραφία για την καρτέλα του μαθητή (μόνο για όσους εγγράφονται για δεύτερη ειδικό-τητα).

Για εγγραφή στην Γ’ τάξη απαιτείται:
• Αστυνομική ταυτότητα κηδεμόνα,
• 1 φωτογραφία για Δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (δεν δικαιούνται μαθητικό εισιτήριο όσοι εγγράφονται για δεύτερη ειδικότητα)
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ.:
5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Μην ακολουθείς μόνο τους φίλους σου, να ακολουθείς και τις επιθυμίες σου!
2. Μην ακολουθείς μόνο τις επιθυμίες σου αλλά να χρησιμοποιείς τις σωστές πληροφορίες και όχι τις ψεύτικες υποσχέσεις.
3. Λάβε υπόψη σου τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν στην αγορά ερ-γασίας.
4. Μίλα με επαγγελματίες του κλάδου και μάθε περισσότερα για την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει.
5. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις πώς ακριβώς θα αποκτήσεις το πτυχίο της ειδι-κότητας που επιθυμείς.

ΚΑΙ 1 ΕΥΧΗ
Ευχάριστη και αποδοτική φοίτηση αλλά κυρίως επαγγελματική αποκατά-σταση για όλους τους μαθητές!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες επισκε-πτόμενοι το σχολείο, στη διεύθυνση Τέρμα Παναγούλη στο Φυτόκο της Νέας Ιωνίας ή στα τηλέφωνα 2421085929 και 2421085931.
Επίσης μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου μας πλη-κτρολογώντας http://1epal-n-ionias.mag.sch.gr/.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το