Τοπικά

Ενεργειακή αυτονόμηση του Νοσοκομείου Βόλου με 2 εκατ. ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομών

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομών με 2 εκατομμύρια ευρώ εντάχθηκε η πρόταση του Αχιλλοπούλειου για ενεργειακή αναβάθμιση και παραγωγή ενέργειας. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης εξέδωσε την απόφασή της πριν ένα μήνα.
Το Αχιλλοπούλειο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας» (ΣΗΘΥΑ) όπου εννοείται η συμπαραγωγή με αποδοτικότητα τουλάχιστον 10%, καθώς και η συμπαραγωγή από μονάδες μικρής (≤ 1 MWe) και πολύ μικρής (≤ 50 kWe) κλίμακας που εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.
Οι εφαρμογές των συστημάτων μπορούν να καλύψουν ταυτόχρονα τόσο τις ηλεκτρικές, όσο και τις θερμικές και ψυκτικές ανάγκες του κτηρίου, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η οικονομική πίεση για μείωση του κόστους παραγωγής έχει στρέψει αρκετές μονάδες ιδιωτικές σε όλη τη χώρα προς την κατεύθυνση αυτή, αφού η συμπαραγωγή όπου και όταν εφαρμοστεί σωστά, κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και μελέτης όλων των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των συνολικών εξόδων για την εξασφάλι¬ση της απαιτούμενης ενέργειας. Επιπλέον με τη συμπα¬ραγωγή μπορεί να μειωθεί η εξάρτηση από το δίκτυο, ή με άλλα λόγια μπορεί να διασφαλιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό η αδιάλειπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση ενός στρατηγικής σημασίας τμήματος του φορτίου του. Επιπλέον υπάρχουν οι γνωστές δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και εξασφά¬λισης εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάτω από το ευνοϊκό νομικό καθεσ¬τώς που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ – για όποιες απ’ αυτές μπορούν να παρά¬γουν περίσσεια ρεύματος.

Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας είναι η παραγωγή δύο ή περισσότερων μορφών χρήσιμης ενέργειας στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας. Η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιεί¬ται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και η θερμική χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ατμού, θερμού αέρα ή νερού. Το κύριο πλεονέκτημα της ΣΗΘ είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ενεργει¬ακού περιεχομένου του καυσίμου σε σύγκριση είτε με τις απλές βιομηχανικές εγκαταστά¬σεις που παράγουν ατμό ή θερμό νερό για τις ανάγκες κάποιου σταδίου της παραγωγικής τους διαδικασίας (process heat) και οι οποίες αγοράζουν το ρεύμα που χρειάζονται από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με τους συμβα¬τικούς σταθμούς παραγωγής ρεύματος και μόνο. Γενικά, ανάλογα με το αν η μονάδα έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε θερμότητα ή σε ρεύμα μπορεί να παράγεται πρώτα ηλεκτρισμός και η θερμότητα που αλλιώς θα αποβαλλόταν να αξιοποιείται στην συνέχεια για την παραγωγή ατμού, ή θερμού νερού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το