Τοπικά

Ενδιαφέρον από νέους αγρότες για το πρόγραμμα εγκατάστασης

 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών. Να αναφερθεί ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση, το πρόγραμμα θα προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από 35.000 έως 40.000 ευρώ, καθώς και αύξηση υποχρεώσεων στους υποψήφιους για ένταξη. Το ενδιαφέρον των νέων στη Μαγνησία για ένταξη στο πρόγραμμα αναμένεται αυξημένο κατά 20% περίπου, συγκριτικά με την προηγούμενη πρόσκληση του 2016.

 

Σύμφωνα με γεωπόνους «είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός του αυξημένου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, ειδικά από παιδιά αγροτών στη Μαγνησία» και όπως εξηγούν, «αυτό καταγράφεται στον αυξημένο φετινό αριθμό δηλώσεων ΟΣΔΕ. Αναμένουμε αύξηση τουλάχιστον 20% συγκριτικά με το 2016», προσθέτουν χαρακτηριστικά. Επισημαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης για πρώτη φορά διπλασιάζεται στις 35.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης. Ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η προδημοσίευση της πρόκλησης προβλέπει ότι η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021 και το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας («τυπική απόδοση») πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας, 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτημα – Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες. Σημειώνεται ότι στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών. Επιπλέον, ο υποψήφιος νέος αγρότης, πέρα από το ότι πρέπει να είναι ενήλικας και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα και να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Παράλληλα, θα πρέπει κατά την τελευταία πενταετία να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ («Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου») με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και να μην έχει σύζυγο, η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή και β) τα έτη 2019 ή και 2020 έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα ποσά, που αναφέρθηκαν παραπάνω ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής.

 

Ενίσχυση

Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ, επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε ορεινό ή μειονεκτικό μέρος ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς, το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 έως 40.000 ευρώ.

 

Δεσμεύσεις

Σε ό,τι αφορά στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξη στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα πρέπει: Να υποβάλουν και να εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20%, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των: 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 16.000 ευρώ. 14.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. 10.700 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το