Τοπικά

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την ανανέωση των αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Τρίτη 31 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την παράταση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να προβούν έως 31/01/2017 στην έκδοση αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί «παράτασης διαδικασίας και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».

Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,
δ)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,
στ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
η)Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους.
θ)Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις αυτές, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του ανωτέρω σχετικού νόμου, για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, που έχουν τη κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Βόλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα, χωρίς την τήρηση αλφαβητικής σειράς, στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (Γραφείο Λαϊκών Αγορών, 3ος όροφος, Τοπάλη 12-Δημητριάδος), μέχρι και 31-03-2017.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το