Τοπικά

Εκπαίδευση για την προστασία της βιοποικιλότητας της Κάρλας

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού ανακοινώνει ότι μέχρι 31 Μαΐου λήγει η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για το Θερινό Σχολείο (Summer School) για νέους επιστήμονες.
Αποτελεί τη 2η Δράση του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.

Θα επιλεγούν εκπαιδευόμενοι επιστημών σχετικών με το περιβάλλον, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ταχύρυθμο κύκλο κατάρτισης επτά ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσουν την Προστατευόμενη Περιοχή και τα έργα επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, τα είδη πανίδας και χλωρίδας και τις απειλές/πιέσεις που αυτά δέχονται, θα διδαχθούν μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών, μεθόδους δειγματοληψίας ποιότητας νερού, διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ θα γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική αξία της Περιοχής.
Το Summer School απευθύνεται σε νέους επιστήμονες (απόφοιτους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) σχετικών με το περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας, θα έχει ως αριθμό συμμετεχόντων 25 άτομα, θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, στα Κανάλια, από τις 2 έως 8 Ιουλίου 2018.
Θα καλύψει επιστημονικά πεδία: Ορνιθοπανίδα, Ιχθυοπανίδα Εσωτερικών Υδάτων, Αγροτικά Οικοσυστήματα, Ποιότητα Νερού και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Οικοτουρισμός και Ερμηνεία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 31 Μαΐου 2018. Πληροφορίες: http://www.karlaschool.gr/, τηλ. 2428073993.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το