Τοπικά

Εκμίσθωση επτά παραλιών από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Ομόφωνη απόφαση για την παραχώρηση- εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για τη φετινή θερινή περίοδο έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καταρτίζοντας παράλληλα και τους σχετικούς όρους για τους ενδιαφερόμενους. Η εκμίσθωση αφορά συνολικά επτά παραλίες, όπου μετά την ολοκλήρωση των δημοπρασιών οι ανάδοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα θαλάσσια μέσα αναψυχής, ομπρέλες, ξαπλώστρες.

Οι παραλίες με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, είναι οι παρακάτω: Σκούρα Πλατανιά για την τοποθέτηση καντίνας σε εμβαδό 15τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς τα 500 ευρώ και εγγυητική 50 ευρώ, Σκούρα Πλατανιά για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε έκταση εμβαδού 100 τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς 10 ευρώ/τ.μ και εγγυητική 100 ευρώ, Κορώπη για θαλάσσια μέσα αναψυχής – σπορ σε έκταση εμβαδού 50τ.μ. με ποσό πρώτης προσφορά 8 ευρώ/τ.μ. και εγγυητική 40 ευρώ, Κάβος- Αλογόπορος Τρικερίου για θαλάσσια μέσα αναψυχής – σπορ σε έκταση εμβαδού 50τ.μ. με ποσό πρώτης προσφορά 8 ευρώ/τ.μ. και εγγυητική 40 ευρώ, Καλά Νερά για θαλάσσια μέσα αναψυχής- σπορ σε έκταση εμβαδού 20 τ.μ. με ποσό πρώτης προσφορά 8 ευρώ/τ.μ. και εγγυητική 16 ευρώ, Ράμνος Αφήσου για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε έκταση εμβαδού 150τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς 10 ευρώ/τ.μ και εγγυητική 150 ευρώ, Ράμνος Αφήσου για την τοποθέτηση καντίνας σε εμβαδό 15τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς τα 500 ευρώ και εγγυητική 50 ευρώ, Αγία Θυμνιά Λεφοκάστρου για την τοποθέτηση καντίνας σε εμβαδό 15τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς τα 500 ευρώ και εγγυητική 50 ευρώ και Ποτόκι Συκής για την τοποθέτηση καντίνας σε εμβαδό 15τ.μ. με ποσό πρώτης προσφοράς τα 500 ευρώ και εγγυητική 50 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/12/2022, οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο, ενώ η δημοπράτηση θα γίνει ξεχωριστά για τον καθένα.
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται μεταξύ άλλων να μη δημιουργούν θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας και να χρησιμοποιούν τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το