Ελλάδα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για 35 μονίμους στην ΤτΕ

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 19 υπάλληλοι στις ειδικότητες: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών 2, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) 2 και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων 4 θέσεις. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλυφθούν 16 θέσεις στις ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 2, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων 10, ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.

Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ για ορισμένες θέσεις ζητείται εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε σχετικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης και ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων θα υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία η οποία θα αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της θέσης.

Οι ειδικότητες
Οι αρμοδιότητες των υποψηφίων που θα εργαστούν σε καθεμία από τις 15 ειδικότητες της προκήρυξης αφορούν τους εξής τομείς:

ΤΕ Γραφιστών: Γραφιστική επιμέλεια περιοδικών εκδόσεων. Σχεδιασμός και υλοποίηση multimedia εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου.

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών παραγωγικών μηχανών και εξοπλισμού.

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων/αυτοματισμών των παραγωγικών μηχανών και του εξοπλισμού του κτιρίου.

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: Λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: Σύνταξη στατικών προμελετών, μελετών νέων κατασκευών, ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών, αποκατάσταση βλαβών.

ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης: Συντήρηση νομισμάτων, έργων τέχνης, αρχειακού υλικού, σπάνιων βιβλίων και λοιπών συλλεκτικών αντικειμένων της Τράπεζας.

ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών: Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανών λιθογραφίας και μεταξοτυπίας.

ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων: Παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης προς τον τελικό χρήστη των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών Η/Υ, προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών.

ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων: Εποπτεία και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Τράπεζας, καθώς και των περιφερειακών τους συσκευών.

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ΄ Ειδικότητας): Ελεγχος, μετατροπές, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του συνόλου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών: Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των θησαυροφυλακίων και χρηματοκιβωτίων της Τράπεζας.

ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων: Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανών.

ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων: Εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχος και επισκευή δικτύων και συσκευών φυσικού αερίου.

ΔΕ Υδραυλικών: Λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ: Ελεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, εξαερισμού κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση στο www.asep.gr από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.

– Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου

Πηγή: Έθνος

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το