Τοπικά

Εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τις δράσεις μελισσοκομίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους

Η Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της ότι εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των δράσεων μελισσοκομίας 3.1 «Eξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αριθμ. 137/102856/14-4-2020, ΦΕΚ 1576Β’) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (αριθμ. 138/102859/14-4-2020, ΦΕΚ 1622Β’) που αφορούν το πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

Δικαίωμα συμμετοχής σε μια ή και τις δύο ως άνω δράσεις έχουν τα φυσικά πρόσωπα (μελισσοκόμοι) και τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν καταρχάς θεωρημένο και εν ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο και διατηρούν μελισσοκομιή εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.1 και τουλάχιστον 110 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.2. Επιπλέον, για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 απαιτείται α) τα φυσικά πρόσωπα να είναι επαγγελματίες αγρότες ή νέοι αγρότες ή νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ή συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. και β) τα νομικά πρόσωπα να δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας παραγωγής τουλάχιστον 8.000 ευρώ και να απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες, που δεν συμμετέχουν στην παραπάνω δράση ως μεμονωμένοι.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση – δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στον Βόλο είτε σε πρωτότυπη έντυπη μορφή ή σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένου αντιγράφου) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαιωμένη ή αυθεντοκοποιημένη υπογραφή του δηλούντος. Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης, δύναται να γίνει και με ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον δικαιούχο, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων προσδιορίζονται έως 14/5/2020 για το μέτρο 3.1 και έως 18/5/2020 για το μέτρο 3.2.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανεύρεση έντυπων ή ηλεκτρονικών σχεδίων αιτήσεων και των ανωτέρω αποφάσεων για τις δράσεις 3.1 και 3.2 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2421352663 και 2421352658 και στον τηλεφωνικό αριθμό 2421032946 του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στον Βόλο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το