Τοπικά

Εκατοντάδες Βολιώτες αγωνιούν για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη “Θ”

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εκατοντάδες αιτήσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που έχουν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Βόλου, παραμένουν σε εκκρεμότητα, διότι οι προσφεύγοντες που θέλουν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, δεν έχουν συνυποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και τις βεβαιώσεις οφειλών.

Σύμφωνα με πρόχειρο υπολογισμό, στο Ειρηνοδικείο Βόλου εκκρεμούν ακόμη να συμπεριληφθούν δικαιολογητικά σε 1.400 περίπου αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δηλαδή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, ωστόσο οι υπόχρεοι αδυνατούν, όπως δηλώνουν να τις υποβάλουν, καθώς η έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και κυρίως των βεβαιώσεων οφειλών, είναι αρμοδιότητα των τραπεζών που έχουν χορηγήσει τα σχετικά δάνεια…

Σύμφωνα με αρμόδιο του Ειρηνοδικείου Βόλου, οι τράπεζες καθυστερούν εδώ και τέσσερις μήνες να εκδώσουν βεβαιώσεις… Μάλιστα σχετική καταγγελία έκανε στη «Θ» Βολιώτισσα δανειολήπτρια, η κ. Ε. Χ., η οποία είχε υποβάλει σχετική αίτηση για έκδοση των δικαιολογητικών στις 30 Οκτωβρίου 2015… Ωστόσο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, δεν είχε λάβει τα δικαιολογητικά που είχε ζητήσει, προκειμένου να τα καταθέσει και να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη (3869/10).

Όπως σημειώνει η δανειολήπτρια, ο νόμος προβλέπει ότι η αίτησή της πρέπει να απαντηθεί εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, για την επικαιροποίηση του φακέλου της στο Ειρηνοδικείο, διαφορετικά μετά την παρέλευση της 19ης Φεβρουαρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη θα απορρίπτονται.

Η κ. Ε. Χ. είχε λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 131.000 ευρώ, όπως αναφέρει και μέχρι το 2013 που σταμάτησε να το πληρώνει, είχε εξοφλήσει περίπου 60.000 ευρώ. Είχε μείνει άνεργη το 2012, καθώς απολύθηκε από την εργασία της, ενώ ο σύζυγός της είναι έμπορος.

Στη σχετική υπουργική εγκύκλιο ορίζεται ότι  η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από την πλευρά των τραπεζών, θα πρέπει να προκύπτει από το αντίγραφο της αίτησης, που έκανε ο δανειολήπτης στην τράπεζα και την παρέλευση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας, που θέτει ο νόμος προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για να ανταποκριθούν στο αίτημα του οφειλέτη.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η Ιανουαρίου έχουν τεθεί σε ισχύ οι αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα για τα «κόκκινα» δάνεια, περιορίζοντας το εύρος προστασίας της πρώτης κατοικίας με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Από την 1η Ιανουαρίου σύμφωνα με τα εισοδηματικά όρια που τέθηκαν, με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,  η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας ορίζεται στις 120.000 έως 180.000 ευρώ (ανάλογα με την κατηγορία) για τον άγαμο και φθάνει στις 200.000 έως 260.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που ζητούνταν για ένταξη στο Νόμο ήταν βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών, που χορηγούν οι τράπεζες και αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων, καθώς και (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων. Σύμφωνα με αρμόδιο του Ειρηνοδικείου Βόλου τα δικαιολογητικά που καθυστερούν και δεν έχουν επιδοθεί ακόμη στις εκατοντάδες εκκρεμείς αιτήσεις, είναι κυρίως οι βεβαιώσει οφειλών από τις τράπεζες και τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων, για τα οποία ωστόσο πρέπει οι δανειολήπτες να έχουν και να μην περιμένουν να τους τα χορηγήσουν οι τράπεζες.

Μόλις ένας στους δέκα ανταποκρίθηκε…

Από την πλευρά των τραπεζών υποστηρίζεται ότι οι καθυστερήσεις είναι λογικές, αφού είναι χιλιάδες τα δικαιολογητικά που πρέπει να εκδοθούν από τα κεντρικά των τραπεζών και να αποσταλούν σε όλη τη χώρα, ενώ επισημαίνεται ότι μόλις ένας στους δέκα δανειολήπτες – κακοπληρωτές ανταποκρίθηκε στα ειδοποιητήρια που τους εστάλησαν,  για να κινήσει διαδικασία ρύθμισης. Προφανώς οι τράπεζες δεν θέλουν να υπαχθούν οι δανειολήπτες στο Νόμο Κατσέλη, ώστε να αναγκαστούν να κάνουν νέα ρύθμιση δανείων.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τραπεζικό στέλεχος του Βόλου, θα αποσταλούν εκ νέου ειδοποιητήρια σε «στρατηγικά κακοπληρωτές δανειολήπτες» με σαφέστατο μήνυμα: «Πληρώστε τα δάνειά σας, διαφορετικά θα λάβετε ειδοποιητήριο πλειστηριασμού» ακόμη και για την πρώτη κατοικία». Οι τράπεζες έχουν εντοπίσει τους εν λόγω κακοπληρωτές, ενώ οι διασταυρώσεις στοιχείων συνεχίζονται.

Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις, αντιμέτωποι με πλειστηριασμό θα βρεθούν αρχικά δανειολήπτες, που έχουν μεγάλα ακίνητα στην κατοχή τους και οι οποίοι αν και μπορούν, συστηματικά αποφεύγουν να τα ρυθμίσουν και να πληρώσουν.

Προτεραιότητα θα λάβουν τα ακριβά ακίνητα, τα οποία θεωρείται ότι θα πιάσουν καλή τιμή στην αγορά.

Οι πρώτες επιστολές  που είχαν σταλεί στους δανειολήπτες είχαν εσώκλειστο και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος. Ακόμα στην επιστολή γίνεται αναφορά σε ενδεικτικούς τύπους ρυθμίσεων.

Οι προτάσεις των τραπεζών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

1ο σχέδιο ρύθμισης

Μείωση μηνιαίας δόσης με:

• Πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα.

• Πληρωμή μέρους των τόκων για ένα διάστημα.

• Μειωμένη σταθερή δόση με αύξηση της διάρκειας του δανείου.

• Μειωμένη δόση η οποία αναπροσαρμόζεται σταδιακά.

• Αλλαγή τύπου επιτοκίου (σταθερό ή κυμαινόμενο).

2ο σχέδιο

Μείωση μηνιαίας δόσης με σημαντικό «ψαλίδισμα» του επιτοκίου και ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής, με παροχή πρόσθετης εξασφάλισης.

3ο σχέδιο

Σε πελάτες που διατηρούν περισσότερα του ενός μη εξασφαλισμένα δάνεια, δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με νέους όρους και αναπροσαρμοσμένη στις οικονομικές τους δυνατότητες, μηνιαία δόση.

4ο σχέδιο

Στις επιχειρήσεις προτείνεται:

•Μεταφορά χρονικά μίας δόσης του δανείου

•Προσαρμογή των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα στη ρευστότητα του δανειολήπτη

5ο σχέδιο

Για οριστική διευθέτηση προτείνονται ρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την εθελοντική ρευστοποίηση μέρους της περιουσίας  του δανειολήπτη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το